Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ATH FULL HOUSE
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00060928
Địa chỉ trụ sở chính: khu phố Hồi Quan, phường Tương Giang, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Ngô Đức Hiệp  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301195155
Ngày cấp: 08/12/2021 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bắc Ninh
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00060928 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2032
2 HAN-00060928 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 19/01/2032
3 HAN-00060928 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2032
4 HAN-00060928 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2032
5 HAN-00060928 Giám sát thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 19/01/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn