Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH NAM DƯƠNG THÁI NGUYÊN
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00063766
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  |  Tỉnh: Thái Nguyên
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Dư  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4601330930
Ngày cấp: 01/01/0001 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 THN-00063766 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 29/04/2032
2 THN-00063766 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 29/04/2032
3 THN-00063766 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 29/04/2032
4 THN-00063766 Thi công xây dựng công trình Nhà Công nghiệp III 29/04/2032
5 THN-00063766 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 29/04/2032
6 THN-00063766 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 29/04/2032
7 THN-00063766 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 29/04/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn