Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần tư vấn Quản lý dự án Xây dựng Miền Nam
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00064932
Địa chỉ trụ sở chính: Số 333, đường Nguyễn Đức Thuận, khu 6, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương  |  Tỉnh: Đồng Nai
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Lê Quang Thanh  |  Chức vụ: CTHĐQT Kiêm Tổng Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3703052134
Ngày cấp: 14/04/2022 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 DON-00064932 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 16/06/2032
2 DON-00064932 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) III 16/06/2032
3 DON-00064932 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 16/06/2032
4 DON-00064932 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 16/06/2032
5 DON-00064932 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/06/2032
6 DON-00064932 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 16/06/2032
7 DON-00064932 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 16/06/2032
8 DON-00064932 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) III 16/06/2032
9 DON-00064932 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/06/2032
10 DON-00064932 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 16/06/2032
11 DON-00064932 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 18/07/2032
12 DON-00064932 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III 18/07/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn