Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ELON MUSK
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00065185
Địa chỉ trụ sở chính: SN 302, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Thịnh, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Hà Quang Tuyến  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2700908023
Ngày cấp: 10/07/2020 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00065185 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/06/2032
2 HAN-00065185 Thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 28/06/2032
3 HAN-00065185 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 28/06/2032
4 HAN-00065185 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 28/06/2032
5 HAN-00065185 Thi công xây dựng công trình NN & PTNT
Thủy lợi, đê điều
III 28/06/2032
6 HAN-00065185 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây & TBA
III 28/06/2032
7 HAN-00065185 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 03/04/2033
8 HAN-00065185 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 03/04/2033
9 HAN-00065185 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 03/04/2033
10 HAN-00065185 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 03/04/2033
11 HAN-00065185 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình NN & PTNT III 03/04/2033
12 HAN-00065185 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 03/04/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn