Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN PACIFIC
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00065186
Địa chỉ trụ sở chính: số 13, đường số 12 phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Bích Huệ  |  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0304546489
Ngày cấp: 07/09/2006 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00065186 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 28/06/2032
2 HAN-00065186 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà công nghiệp II 28/06/2032
3 HAN-00065186 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật II 28/06/2032
4 HAN-00065186 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông
Cầu, đường bộ
III 28/06/2032
5 HAN-00065186 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông
Đường thủy nội địa, hàng hải
II 28/06/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn