Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàng An
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00066326
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.  |  Tỉnh: Quảng Bình
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trương Hoàng Quân  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101115789
Ngày cấp: 11/05/2022 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 QUB-00066326 Khảo sát xây dựng Địa hình III 08/08/2032
2 QUB-00066326 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
3 QUB-00066326 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 08/08/2032
4 QUB-00066326 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 08/08/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn