Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH DIAMOND TIGER
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00069025
Địa chỉ trụ sở chính: Số 46/DC1, Tổ 19, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương  |  Tỉnh: TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Ngọc Hợp  |  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3702787802
Ngày cấp: 09/07/2019 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HCM-00069025 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 23/11/2032
2 HCM-00069025 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 23/11/2032
3 HCM-00069025 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 23/11/2032
4 HCM-00069025 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 23/11/2032
5 HCM-00069025 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 23/11/2032
6 HCM-00069025 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 23/11/2032
7 HCM-00069025 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng III 23/11/2032
8 HCM-00069025 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Nhà công nghiệp III 23/11/2032
9 HCM-00069025 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp dầu khí III 11/09/2033
10 HCM-00069025 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện)
(đường dây và trạm biến áp)
III 11/09/2033
11 HCM-00069025 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 11/09/2033
12 HCM-00069025 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp dầu khí III 11/09/2033
13 HCM-00069025 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành điện)
(đường dây và trạm biến áp)
III 11/09/2033
14 HCM-00069025 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/09/2033
15 HCM-00069025 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Giao thông
(đường bộ)
III 11/09/2033
16 HCM-00069025 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình công nghiệp dầu khí III 11/09/2033
17 HCM-00069025 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 11/09/2033
18 HCM-00069025 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình công nghiệp III 11/09/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn