Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA HƯNG GH-CONS
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00069031
Địa chỉ trụ sở chính: Số 900/18 Đường 23/10, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  |  Tỉnh: TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Lương Mai Thuần  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4201965710
Ngày cấp: 19/10/2022 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HCM-00069031 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 23/11/2032
2 HCM-00069031 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 23/11/2032
3 HCM-00069031 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 23/11/2032
4 HCM-00069031 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 23/11/2032
5 HCM-00069031 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng III 23/11/2032
6 HCM-00069031 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 23/11/2032
7 HCM-00069031 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Giao thông
(đường bộ)
III 23/11/2032
8 HCM-00069031 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 23/11/2032
9 HCM-00069031 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 23/11/2032
10 HCM-00069031 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông
(đường bộ)
III 23/11/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn