Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Lực Hồng
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00070106
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.  |  Tỉnh: Quảng Bình
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Lực  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100450255
Ngày cấp: 18/08/2010 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 QUB-00070106 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 03/01/2033
2 QUB-00070106 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 03/01/2033
3 QUB-00070106 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 03/01/2033
4 QUB-00070106 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 03/01/2033
5 QUB-00070106 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 03/01/2033
6 QUB-00070106 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 03/01/2033
7 QUB-00070106 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 03/01/2033
8 QUB-00070106 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 03/01/2033
9 QUB-00070106 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 03/01/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn