Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Xuân Trường Vĩnh Phúc
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00070305
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thi Đua, xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc  |  Tỉnh: Vĩnh Phúc
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Nhung  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500692232
Ngày cấp: 07/12/2022 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 VIP-00070305 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình công trình III 13/01/2033
2 VIP-00070305 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải, công trình nhà máy cấp nước - thoát nước), giao thông đường bộ. III 13/01/2033
3 VIP-00070305 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ. III 13/01/2033
4 VIP-00070305 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn, công trình nhà máy cấp nước - thoát nước), giao thông đường bộ. III 13/01/2033
5 VIP-00070305 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa chất công trình III 19/05/2033
6 VIP-00070305 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 19/05/2033
7 VIP-00070305 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 19/05/2033
8 VIP-00070305 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 19/05/2033
9 VIP-00070305 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, nông nghiệp và phát triển nông thôn III 19/05/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn