Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NGA
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00071352
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Đấp 2, phường Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  |  Tỉnh: Thái Nguyên
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Ngô Xuân Hùng  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4601570795
Ngày cấp: 21/06/2022 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 THN-00071352 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 01/12/2032
2 THN-00071352 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 01/12/2032
3 THN-00071352 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp III 01/12/2032
4 THN-00071352 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 01/12/2032
5 THN-00071352 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 01/12/2032
6 THN-00071352 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 01/12/2032
7 THN-00071352 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 01/12/2032
8 THN-00071352 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 01/12/2032
9 THN-00071352 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 01/12/2032
10 THN-00071352 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 01/12/2032
11 THN-00071352 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III 01/12/2032
12 THN-00071352 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 01/12/2032
13 THN-00071352 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/12/2032
14 THN-00071352 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 01/12/2032
15 THN-00071352 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 01/12/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn