Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00071355
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  |  Tỉnh: Thái Nguyên
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Gia Tâm  |  Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4600310787
Ngày cấp: 01/01/0001 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 THN-00071355 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 27/02/2033
2 THN-00071355 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/02/2033
3 THN-00071355 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2033
4 THN-00071355 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 27/02/2033
5 THN-00071355 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 27/02/2033
6 THN-00071355 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III 27/02/2033
7 THN-00071355 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2033
8 THN-00071355 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông
đường bộ
III 27/02/2033
9 THN-00071355 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 27/02/2033
10 THN-00071355 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/02/2033
11 THN-00071355 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn