Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng Trường Phước Thịnh
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00071390
Địa chỉ trụ sở chính: Số 168, Tổ 28, KP 4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai  |  Tỉnh: Đồng Nai
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Lê Xuân Trường  |  Chức vụ: CT. HĐTV kiêm Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603501481
Ngày cấp: 27/10/2017 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 DON-00071390 Khảo sát xây dựng Địa hình III 15/03/2033
2 DON-00071390 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 15/03/2033
3 DON-00071390 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Năng lượng III 15/03/2033
4 DON-00071390 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 15/03/2033
5 DON-00071390 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Cầu, Đường bộ III 15/03/2033
6 DON-00071390 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III 15/03/2033
7 DON-00071390 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 15/03/2033
8 DON-00071390 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 15/03/2033
9 DON-00071390 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 15/03/2033
10 DON-00071390 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 15/03/2033
11 DON-00071390 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III 15/03/2033
12 DON-00071390 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 15/03/2033
13 DON-00071390 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật III 15/03/2033
14 DON-00071390 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III 15/03/2033
15 DON-00071390 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Phục vụ NN&PTNT III 15/03/2033
16 DON-00071390 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 15/03/2033
17 DON-00071390 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Năng lượng III 15/03/2033
18 DON-00071390 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 15/03/2033
19 DON-00071390 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 15/03/2033
20 DON-00071390 Thi công xây dựng công trình Phục vụ NN&PTNT III 15/03/2033
21 DON-00071390 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 15/03/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn