Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH BẢO PHÚ LỘC
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00076150
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Minh, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Điềm  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4900870941
Ngày cấp: 12/11/2020 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00076150 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 15/09/2033
2 HAN-00076150 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 15/09/2033
3 HAN-00076150 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 15/09/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn