Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỢP LỰC
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00076154
Địa chỉ trụ sở chính: Khôi Tân Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hồng Quang  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2902104392
Ngày cấp: 02/06/2021 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00076154 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 15/09/2033
2 HAN-00076154 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 15/09/2033
3 HAN-00076154 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp nước, thoát nước
III 15/09/2033
4 HAN-00076154 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 15/09/2033
5 HAN-00076154 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 15/09/2033
6 HAN-00076154 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 15/09/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn