Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Linh Khôi
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00077581
Địa chỉ trụ sở chính: Đội 7, thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước  |  Tỉnh: Bình Phước
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thuỳ Linh  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801293272
Ngày cấp: 01/11/2023 | Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 BIP-00077581 Khảo sát xây dựng Địa hình III 20/11/2033
2 BIP-00077581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 20/11/2033
3 BIP-00077581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 20/11/2033
4 BIP-00077581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 20/11/2033
5 BIP-00077581 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 20/11/2033
6 BIP-00077581 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông
Cầu, đường bộ
III 20/11/2033
7 BIP-00077581 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 20/11/2033
8 BIP-00077581 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 20/11/2033
9 BIP-00077581 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 20/11/2033
10 BIP-00077581 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 20/11/2033
11 BIP-00077581 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 20/11/2033
12 BIP-00077581 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 20/11/2033
13 BIP-00077581 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 20/11/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn