Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MINH QUẢNG TRỊ
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00080468
Địa chỉ trụ sở chính: Số 74 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  |  Tỉnh: Quảng Trị
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trường Sinh  |  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200691938
Ngày cấp: 01/01/0001 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 QTR-00080468 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp III 30/03/2034
2 QTR-00080468 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 30/03/2034
3 QTR-00080468 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình HTKT
cấp thoát nước
III 30/03/2034
4 QTR-00080468 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình
dân dụng, nhà công nghiệp
III 30/03/2034
5 QTR-00080468 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp III 30/03/2034
6 QTR-00080468 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 30/03/2034
7 QTR-00080468 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng
đường dây và trạm biến áp
III 30/03/2034
8 QTR-00080468 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình HTKT
cấp thoát nước
III 30/03/2034
9 QTR-00080468 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Dân dụng, nhà công nghiệp;
III 30/03/2034
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn