Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Trần Quý
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00080808
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, ấp Quảng Lộc, Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  |  Tỉnh: Đồng Nai
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trần Đình Thành Nhân  |  Chức vụ: CT. HĐTV kiêm Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603856050
Ngày cấp: 23/02/2022 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 DON-00080808 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 11/04/2034
2 DON-00080808 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 11/04/2034
3 DON-00080808 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Cầu, đường bộ III 11/04/2034
4 DON-00080808 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 11/04/2034
5 DON-00080808 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 11/04/2034
6 DON-00080808 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Cầu, đường bộ III 11/04/2034
7 DON-00080808 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 11/04/2034
8 DON-00080808 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng - Công nghiệp III 11/04/2034
9 DON-00080808 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông: Cầu, đường bộ III 11/04/2034
10 DON-00080808 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 11/04/2034
11 DON-00080808 Thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 11/04/2034
12 DON-00080808 Thi công xây dựng công trình Giao thông: Cầu, đường bộ III 11/04/2034
13 DON-00080808 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 11/04/2034
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn