Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Hùng Thịnh
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00080809
Địa chỉ trụ sở chính: Số 31, Lô A7, Khu phố 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  |  Tỉnh: Đồng Nai
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Duy Hùng  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603931660
Ngày cấp: 27/09/2023 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 DON-00080809 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 11/04/2034
2 DON-00080809 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 11/04/2034
3 DON-00080809 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 11/04/2034
4 DON-00080809 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 11/04/2034
5 DON-00080809 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/04/2034
6 DON-00080809 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 11/04/2034
7 DON-00080809 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 11/04/2034
8 DON-00080809 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 11/04/2034
9 DON-00080809 Thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 11/04/2034
10 DON-00080809 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý chất thải rắn III 11/04/2034
11 DON-00080809 Thi công xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ III 11/04/2034
12 DON-00080809 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 11/04/2034
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn