Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
1 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải Long Vũ
Người đại diện: Lê Văn Hậu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3502093074
Địa chỉ: Số 12/27 đường Bắc Sơn, Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã chứng chỉ: 00069270
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BRV-00069270 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2032
BRV-00069270 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 25/11/2032
BRV-00069270 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 25/11/2032
2 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Cao Phát Vũng Tàu
Người đại diện: Nguyễn Hồ Ngọc Nga
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3502485988
Địa chỉ: 15 Phan Bội Châu, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã chứng chỉ: 00069269
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BRV-00069269 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2032
BRV-00069269 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2032
BRV-00069269 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2032
3 Tên tổ chức: Công ty Công trình Đô thị huyện Đất Đỏ
Người đại diện: Huỳnh Ngọc Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 492/QĐ.UB
Địa chỉ: Quốc lộ 55, khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã chứng chỉ: 00069268
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BRV-00069268 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/11/2032
4 Tên tổ chức: HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CHỢ HẢI AN – CHÂU CẦU
Người đại diện: HOÀNG CÔNG ĐOÀN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301108748
Địa chỉ: Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069261
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00069261 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công trình đường dây và trạm biến áp, Giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 29/11/2032
BAN-00069261 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 29/11/2032
5 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI ĐẠT
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÙNG
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301187549
Địa chỉ: Số 2, khu Hữu Chấp, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069260
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00069260 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp, Công trình đường dây và trạm biến áp, Giao thông (đường bộ, cầu - hầm), Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước), công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 29/11/2032
BAN-00069260 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 29/11/2032
6 Tên tổ chức: CÔNG TY HIỆP HƯỜNG - (TNHH)
Người đại diện: VŨ VĂN HIỆP
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300234066
Địa chỉ: Số 360 Trần Phú , phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069259
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00069259 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng II 29/11/2032
BAN-00069259 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình Nhà công nghiệp, Giao thông (đường bộ, cầu - hầm), Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước), công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 29/11/2032
7 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG RONG TAI
Người đại diện: NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301224977
Địa chỉ: Số 16 đường Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069258
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00069258 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp III 29/11/2032
BAN-00069258 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp, Công trình đường dây và trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 29/11/2032
BAN-00069258 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 29/11/2032
8 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT XINH
Người đại diện: Ngô Văn Phước
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3301494943
Địa chỉ: 9 Đạm Phương, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã chứng chỉ: 00069250
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TTH-00069250 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 28/11/2032
TTH-00069250 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
trừ chất thải rắn, nghĩa trang
III 28/11/2032
9 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TVB
Người đại diện: Phạm Thừa Thiên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3301653897
Địa chỉ: Khu vực 3, thôn Xuân Hòa, phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã chứng chỉ: 00069249
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TTH-00069249 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp III 28/11/2032
TTH-00069249 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp III 28/11/2032
TTH-00069249 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp
trừ thiết kế cấp, thoát nước
III 28/11/2032
10 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TMDV VĂN HÀ THANH
Người đại diện: Văn Thị Ngọc Thanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3301713793
Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Vinh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã chứng chỉ: 00069248
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TTH-00069248 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật III 28/11/2032
TTH-00069248 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 28/11/2032
11 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CHỨC
Người đại diện: Phạm Thanh Chức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3301684609
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Hương Xuân, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã chứng chỉ: 00069247
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TTH-00069247 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 28/11/2032
TTH-00069247 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 28/11/2032
12 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT
Người đại diện: Kiều Ngọc Thanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0105957614
Địa chỉ: Số nhà 12 - N4, ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069240
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00069240 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 25/11/2032
HAN-00069240 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2032
HAN-00069240 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/11/2032
13 Tên tổ chức: TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ 1
Người đại diện: Đinh Công Vương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1802/TCCB-LĐ
Địa chỉ: Tầng 1 nhà H2 phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069239
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00069239 Khảo sát xây dựng Khảo sát XD/Địa hình II 25/11/2032
HAN-00069239 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông II 25/11/2032
HAN-00069239 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông II 25/11/2032
14 Tên tổ chức: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG BỘ
Người đại diện: Nguyễn Trí Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 79/VP-HCĐ
Địa chỉ: Phòng 502, nhà số 4, phố Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069238
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00069238 Khảo sát xây dựng Khảo sát XD/Địa chất III 25/11/2032
HAN-00069238 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 25/11/2032
HAN-00069238 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 25/11/2032
15 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0800914789
Địa chỉ: Số 10, ngõ 196, phố Bình Lộc, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069237
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00069237 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 25/11/2032
HAN-00069237 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
II 25/11/2032
HAN-00069237 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình NN & PTNT III 25/11/2032
16 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Người đại diện: Nguyễn Văn Thỏa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0101159702
Địa chỉ: Tầng 2, số 34, ngõ 604, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069236
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00069236 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/11/2032
HAN-00069236 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/11/2032
HAN-00069236 Khảo sát xây dựng Khảo sát XD/Địa hình II 25/11/2032
17 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG UKCONS
Người đại diện: Đỗ Duy Linh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0107476754
Địa chỉ: Số 156 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069235
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00069235 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2032
HAN-00069235 Thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 25/11/2032
HAN-00069235 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 25/11/2032
18 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH
Người đại diện: Dương Thị Lan
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301216246
Địa chỉ: Khu phố Hồi Quan, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069234
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00069234 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2032
HAN-00069234 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 25/11/2032
HAN-00069234 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà công nghiệp III 25/11/2032
19 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT VIỆT NAM
Người đại diện: Lee Sangcheol
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0110089868
Địa chỉ: Phòng 1701, tầng 17, tòa Tây, trung tâm Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069233
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00069233 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 25/11/2032
20 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0107531243
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 94 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00069232
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00069232 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 25/11/2032
HAN-00069232 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2032
HAN-00069232 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn