Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
1 Tên tổ chức: Công ty TNHH TVĐT và Xây dựng Trường Thành
Người đại diện: Trần Trung Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101119342
Địa chỉ: Khu phố 4, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00070108
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00070108 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 03/01/2033
QUB-00070108 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 03/01/2033
QUB-00070108 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 03/01/2033
2 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Luyến Huệ Tech
Người đại diện: Lý Minh Luyến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101104586
Địa chỉ: Đường 16/6, thôn 11 Hữu Cung, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00070107
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00070107 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 03/01/2033
QUB-00070107 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 03/01/2033
3 Tên tổ chức: Công ty TNHH Lực Hồng
Người đại diện: Trần Văn Lực
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100450255
Địa chỉ: Thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00070106
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00070106 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 03/01/2033
QUB-00070106 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 03/01/2033
QUB-00070106 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 03/01/2033
4 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Khương
Người đại diện: Cao Đăng Khoa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101001326
Địa chỉ: Thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00068093
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00068093 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 17/10/2032
5 Tên tổ chức: Công ty TNHH XDTH 279
Người đại diện: Hồ Quốc Hoàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101118638
Địa chỉ: Số 06 đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00068092
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00068092 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 17/10/2032
QUB-00068092 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 17/10/2032
QUB-00068092 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 17/10/2032
6 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Công trình Giao thông Nguyên Vũ
Người đại diện: Nguyễn Trâm Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101082364
Địa chỉ: Thôn 7, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00068091
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00068091 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 17/10/2032
7 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Phương Bắc
Người đại diện: Dương Văn Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101115852
Địa chỉ: Số 59 đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00068090
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00068090 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 17/10/2032
QUB-00068090 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 17/10/2032
QUB-00068090 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 17/10/2032
8 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vương Phú Thành
Người đại diện: Nguyễn Hải Vương Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101091538
Địa chỉ: Số 64 đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00066330
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066330 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066330 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 08/08/2032
QUB-00066330 Thi công xây dựng công trình Đường dây và TBA III 08/08/2032
9 Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thiên Phú
Người đại diện: Ngô Văn Phụ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101084643
Địa chỉ: Thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00066329
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066329 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
QUB-00066329 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066329 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 08/08/2032
10 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Thịnh
Người đại diện: Lê Văn Tý
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100373635
Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00066328
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066328 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
11 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng An Phước
Người đại diện: Lê Thanh Dương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101092965
Địa chỉ: Thôn Tả Phan, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00066327
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066327 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066327 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 08/08/2032
QUB-00066327 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 08/08/2032
12 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàng An
Người đại diện: Trương Hoàng Quân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101115789
Địa chỉ: Tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00066326
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066326 Khảo sát xây dựng Địa hình III 08/08/2032
QUB-00066326 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
QUB-00066326 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 08/08/2032
13 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường Anh
Người đại diện: Trần Quang Khương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101113414
Địa chỉ: Ngõ 1 đường Lê Anh Xuân, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00066325
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066325 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
QUB-00066325 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066325 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 08/08/2032
14 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Thành Đạt
Người đại diện: Hoàng Văn Điệt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101115027
Địa chỉ: Số 134 đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00066324
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066324 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066324 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 08/08/2032
15 Tên tổ chức: Công ty TNHH ĐTXD Thái Thịnh
Người đại diện: Lê Doãn Hoàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101108252
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00066323
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066323 Khảo sát xây dựng Địa hình III 08/08/2032
QUB-00066323 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
QUB-00066323 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 08/08/2032
16 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bảo An Nam
Người đại diện: Lê Văn Cẩm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101028952
Địa chỉ: Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00064366
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00064366 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/05/2032
QUB-00064366 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/05/2032
QUB-00064366 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/05/2032
17 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại 19-5
Người đại diện: Nguyễn Văn Doanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101113157
Địa chỉ: Tổ dân phố Bình Phúc, phường Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00064365
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00064365 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/05/2032
QUB-00064365 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/05/2032
QUB-00064365 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/05/2032
18 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Phú An
Người đại diện: Đoàn Xuân Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101098188
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00064364
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00064364 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 23/05/2032
QUB-00064364 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/05/2032
QUB-00064364 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/05/2032
19 Tên tổ chức: Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Xây dựng Tiến Thành
Người đại diện: Lê Mạnh Cường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101114577
Địa chỉ: Xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00064363
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00064363 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/05/2032
QUB-00064363 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/05/2032
QUB-00064363 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/05/2032
20 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Tiến Hưng
Người đại diện: Đặng Quang Diệu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101103991
Địa chỉ: Ngõ 83 đường Trần Nhật Duật, thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00062450
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062450 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 28/03/2032
QUB-00062450 Khảo sát xây dựng Địa hình III 28/03/2032
QUB-00062450 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn