Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
1 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vương Phú Thành
Người đại diện: Nguyễn Hải Vương Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101091538
Địa chỉ: Số 64 đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00066330
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066330 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066330 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 08/08/2032
QUB-00066330 Thi công xây dựng công trình Đường dây và TBA III 08/08/2032
2 Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thiên Phú
Người đại diện: Ngô Văn Phụ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101084643
Địa chỉ: Thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00066329
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066329 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
QUB-00066329 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066329 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 08/08/2032
3 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Thịnh
Người đại diện: Lê Văn Tý
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100373635
Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00066328
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066328 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
4 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng An Phước
Người đại diện: Lê Thanh Dương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101092965
Địa chỉ: Thôn Tả Phan, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00066327
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066327 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066327 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 08/08/2032
QUB-00066327 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 08/08/2032
5 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàng An
Người đại diện: Trương Hoàng Quân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101115789
Địa chỉ: Tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00066326
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066326 Khảo sát xây dựng Địa hình III 08/08/2032
QUB-00066326 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
QUB-00066326 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 08/08/2032
6 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường Anh
Người đại diện: Trần Quang Khương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101113414
Địa chỉ: Ngõ 1 đường Lê Anh Xuân, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00066325
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066325 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
QUB-00066325 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066325 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 08/08/2032
7 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Thành Đạt
Người đại diện: Hoàng Văn Điệt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101115027
Địa chỉ: Số 134 đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00066324
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066324 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 08/08/2032
QUB-00066324 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 08/08/2032
8 Tên tổ chức: Công ty TNHH ĐTXD Thái Thịnh
Người đại diện: Lê Doãn Hoàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101108252
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00066323
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00066323 Khảo sát xây dựng Địa hình III 08/08/2032
QUB-00066323 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 08/08/2032
QUB-00066323 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 08/08/2032
9 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bảo An Nam
Người đại diện: Lê Văn Cẩm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101028952
Địa chỉ: Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00064366
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00064366 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/05/2032
QUB-00064366 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/05/2032
QUB-00064366 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/05/2032
10 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại 19-5
Người đại diện: Nguyễn Văn Doanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101113157
Địa chỉ: Tổ dân phố Bình Phúc, phường Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00064365
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00064365 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/05/2032
QUB-00064365 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/05/2032
QUB-00064365 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/05/2032
11 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Phú An
Người đại diện: Đoàn Xuân Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101098188
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00064364
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00064364 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 23/05/2032
QUB-00064364 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/05/2032
QUB-00064364 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/05/2032
12 Tên tổ chức: Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Xây dựng Tiến Thành
Người đại diện: Lê Mạnh Cường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101114577
Địa chỉ: Xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00064363
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00064363 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/05/2032
QUB-00064363 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/05/2032
QUB-00064363 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/05/2032
13 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Tiến Hưng
Người đại diện: Đặng Quang Diệu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101103991
Địa chỉ: Ngõ 83 đường Trần Nhật Duật, thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00062450
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062450 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 28/03/2032
QUB-00062450 Khảo sát xây dựng Địa hình III 28/03/2032
QUB-00062450 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
14 Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuấn Nghĩa
Người đại diện: Trần Chí Thân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101058139
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00062449
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062449 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
QUB-00062449 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 28/03/2032
QUB-00062449 Thi công xây dựng công trình Đường dây và TBA III 28/03/2032
15 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đại An Khang
Người đại diện: Nguyễn Thanh Hợi
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101093006
Địa chỉ: Thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00062448
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062448 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
QUB-00062448 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 28/03/2032
QUB-00062448 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 28/03/2032
16 Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Nhật Đăng
Người đại diện: Trần Thị Ánh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101047507
Địa chỉ: Tổ dân phố Dinh, phường Quảng Thuận, thị Xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00062447
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062447 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
QUB-00062447 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 28/03/2032
QUB-00062447 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 28/03/2032
17 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Hoàng Dương
Người đại diện: Lê Ngọc Bản
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101108164
Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00062446
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062446 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
QUB-00062446 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 28/03/2032
QUB-00062446 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 28/03/2032
18 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thắng
Người đại diện: Nguyễn Văn Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100474922
Địa chỉ: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00061411
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00061411 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 28/03/2032
19 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế Phương Đông
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Định
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101012328
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00061057
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00061057 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 28/03/2032
20 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tiến Nam
Người đại diện: Tô Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101108453
Địa chỉ: Số 96 đường F325, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00059511
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00059511 Khảo sát xây dựng Địa hình III 26/11/2031
QUB-00059511 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 26/11/2031
QUB-00059511 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/11/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn