Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
1 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đức Phương
Người đại diện: Nguyễn Thị Quỳnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101127382
Địa chỉ: Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00078063
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00078063 Khảo sát xây dựng Địa hình III 06/12/2033
QUB-00078063 Lập thiết kế quy hoạch xây dựng Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III 06/12/2033
QUB-00078063 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 06/12/2033
2 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Dũng Phong
Người đại diện: Lê Trung Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101127336
Địa chỉ: Thôn Liên Sơn, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00078062
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00078062 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 06/12/2033
QUB-00078062 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 06/12/2033
QUB-00078062 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 06/12/2033
3 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quảng Trạch
Người đại diện: Trần Văn Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100956443
Địa chỉ: Số 101 đường Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00078061
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00078061 Khảo sát xây dựng Địa hình III 06/12/2033
QUB-00078061 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 06/12/2033
QUB-00078061 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 06/12/2033
4 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Minh Khôi
Người đại diện: Nguyễn Tiến Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101075550
Địa chỉ: Số 11 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00075672
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00075672 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 06/12/2033
QUB-00075672 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 06/12/2033
QUB-00075672 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 06/12/2033
5 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Sơn Thủy
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Lân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101049159
Địa chỉ: Tổ dân phố Cù Lạc 1, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00074683
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00074683 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 24/07/2033
QUB-00074683 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 24/07/2033
QUB-00074683 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 24/07/2033
6 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng LD
Người đại diện: Trần Đức Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101065746
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00074682
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00074682 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 24/07/2033
QUB-00074682 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 24/07/2033
QUB-00074682 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 24/07/2033
7 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng ATT
Người đại diện: Phan Xuân Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101124617
Địa chỉ: Số 55 đường Phạm Ngũ Lão, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00074681
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00074681 Lập thiết kế quy hoạch xây dựng Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III 24/07/2033
QUB-00074681 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 24/07/2033
QUB-00074681 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 24/07/2033
8 Tên tổ chức: Công ty TNHH TVXD CTGT 789
Người đại diện: Thái Minh Khoa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101113686
Địa chỉ: Tiểu khu 2, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00074680
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00074680 Khảo sát xây dựng Địa hình III 24/07/2033
QUB-00074680 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 24/07/2033
QUB-00074680 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 24/07/2033
9 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Ngọc Bình
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Bích
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101124744
Địa chỉ: Tiều khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00074679
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00074679 Khảo sát xây dựng Địa hình III 24/07/2033
QUB-00074679 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 24/07/2033
QUB-00074679 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 24/07/2033
10 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng XP
Người đại diện: Nguyễn Nhật Tùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101121831
Địa chỉ: Số 7/46 đường Bùi Thị Xuân, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00074678
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00074678 Khảo sát xây dựng Địa hình III 24/07/2033
QUB-00074678 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 24/07/2033
QUB-00074678 Lập thiết kế quy hoạch xây dựng Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III 24/07/2033
11 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tổng hợp Hà Minh Sơn
Người đại diện: Mai Viết Đồng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101122433
Địa chỉ: Số 17 đường Trần Văn Chuẩn, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00073001
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00073001 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 15/05/2033
QUB-00073001 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 15/05/2033
QUB-00073001 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 15/05/2033
12 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhất Tín
Người đại diện: Phạm Võ Trọng Nhân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101123606
Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00072946
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00072946 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 23/05/2033
QUB-00072946 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 23/05/2033
13 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng QB Sport
Người đại diện: Phan Văn Quân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101121422
Địa chỉ: Tổ dân phố Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00072945
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00072945 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/05/2033
QUB-00072945 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 23/05/2033
QUB-00072945 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/05/2033
14 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Hoàng Phát
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101122391
Địa chỉ: Xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00072944
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00072944 Khảo sát xây dựng Địa hình III 23/05/2033
QUB-00072944 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 23/05/2033
QUB-00072944 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 23/05/2033
15 Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Đại Nam
Người đại diện: Trương Thị Huyền Trang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101053878
Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00072580
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00072580 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 10/05/2033
QUB-00072580 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 10/05/2033
QUB-00072580 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 10/05/2033
16 Tên tổ chức: Công ty TNHH ĐTXD và TM Trường Hải
Người đại diện: Lê Xuân Thịnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101089828
Địa chỉ: Thôn Thượng Hậu, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00072579
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00072579 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 10/05/2033
QUB-00072579 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 10/05/2033
QUB-00072579 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi III 10/05/2033
17 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng TSM
Người đại diện: Hoàng Ngọc Thái
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101120919
Địa chỉ: Số 15 đường Phan Bội Châu, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00072578
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00072578 Khảo sát xây dựng Địa hình III 10/05/2033
QUB-00072578 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 10/05/2033
QUB-00072578 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 10/05/2033
18 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Minh
Người đại diện: Phan Đăng Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100422191
Địa chỉ: Số 50 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00071445
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00071445 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 06/09/2033
19 Tên tổ chức: Công ty TNHH TVĐT và Xây dựng Trường Thành
Người đại diện: Trần Trung Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101119342
Địa chỉ: Khu phố 4, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00070108
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00070108 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng III 03/01/2033
QUB-00070108 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 03/01/2033
QUB-00070108 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 03/01/2033
20 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Luyến Huệ Tech
Người đại diện: Lý Minh Luyến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101104586
Địa chỉ: Đường 16/6, thôn 11 Hữu Cung, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00070107
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00070107 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 03/01/2033
QUB-00070107 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 03/01/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn