Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
181 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phú Gia An
Người đại diện: Trần Tuấn Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 310099555
Địa chỉ: Khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044552
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044552 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 13/08/2030
QUB-00044552 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044552 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 13/08/2030
182 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Phú Mạnh
Người đại diện: Dương Thị Bích Hiền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100963144
Địa chỉ: Khu phố 6, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00044551
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044551 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044551 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 13/08/2030
183 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp Nam Hải
Người đại diện: Nguyễn Thị Phượng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101055392
Địa chỉ: Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044550
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044550 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044550 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 13/08/2030
QUB-00044550 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 13/08/2030
184 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 3A
Người đại diện: Cao Ngọc Long
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101069275
Địa chỉ: Số 126 đường F325, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044549
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044549 Khảo sát xây dựng Địa hình III 13/08/2030
QUB-00044549 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 13/08/2030
QUB-00044549 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
185 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Thái Hà
Người đại diện: Trần Thái Hà
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101084717
Địa chỉ: Số 54 đường Tôn Đức Thắng, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044548
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044548 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044548 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 13/08/2030
QUB-00044548 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 13/08/2030
186 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp - Hà Thành
Người đại diện: Phạm Ngọc Trung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101084925
Địa chỉ: Thôn Thu Trường, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044547
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044547 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044547 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 13/08/2030
187 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vận tải An Phú
Người đại diện: Trần Quyết Thắng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101077999
Địa chỉ: Số 106 đường Chu Văn An, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044546
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044546 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044546 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 13/08/2030
QUB-00044546 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 13/08/2030
188 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Hiệp Hợp
Người đại diện: Hoàng Thị Thanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100518175
Địa chỉ: Tổ dân phố Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00044545
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044545 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044545 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 13/08/2030
QUB-00044545 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 13/08/2030
189 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Phú Cường
Người đại diện: Trần Quang Khải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100294831
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044544
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044544 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044544 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044544 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
190 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Tú
Người đại diện: Nguyễn Văn Vịnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101038164
Địa chỉ: Khu phố 6, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044543
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044543 Khảo sát xây dựng Địa chất III 13/08/2030
QUB-00044543 Khảo sát xây dựng Địa hình III 13/08/2030
QUB-00044543 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
191 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Lam Hà
Người đại diện: Nguyễn Thái Lam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100641348
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044542
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044542 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044542 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 13/08/2030
QUB-00044542 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 13/08/2030
192 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo và Tổ chức Sự kiện Đức Vĩnh
Người đại diện: Nguyễn Lương Vĩnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100300690
Địa chỉ: Số 345 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00043667
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00043667 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 29/07/2030
QUB-00043667 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
193 Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Xây dựng Nhuận Phát
Người đại diện: Trần Đỗ Nhuận
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101032620
Địa chỉ: Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00043666
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00043666 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
QUB-00043666 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 29/07/2030
QUB-00043666 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 29/07/2030
194 Tên tổ chức: Công ty TNHH Trần Quỳnh
Người đại diện: Trần Đình Bường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100976087
Địa chỉ: Thôn Trung Làng, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00043665
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00043665 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
QUB-00043665 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 29/07/2030
QUB-00043665 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 29/07/2030
195 Tên tổ chức: Công ty TNHH XD và TM Nam Trang
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101023898
Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00043664
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00043664 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
QUB-00043664 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 29/07/2030
QUB-00043664 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 29/07/2030
196 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Thảo Nguyên
Người đại diện: Nguyễn Văn Thảo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101085679
Địa chỉ: Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00043663
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00043663 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
QUB-00043663 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 29/07/2030
QUB-00043663 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 29/07/2030
197 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Lê Đức
Người đại diện: Lê Minh Việt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101036865
Địa chỉ: Thôn Sơn Thủy, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00043662
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00043662 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
QUB-00043662 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 29/07/2030
QUB-00043662 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 29/07/2030
198 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp Ngọc Anh
Người đại diện: Nguyễn Thành Nhơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101075906
Địa chỉ: Ngõ 405 đường Hà Huy Tập, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00043661
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00043661 Khảo sát xây dựng Địa chất III 29/07/2030
QUB-00043661 Khảo sát xây dựng Địa hình III 29/07/2030
QUB-00043661 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
199 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Điện HĐL
Người đại diện: Lê Văn Đảm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100557551
Địa chỉ: Tiểu khu 4, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00043660
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00043660 Thi công xây dựng công trình Đường dây và TBA II 29/07/2030
200 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Thiên Hoàng
Người đại diện: Trần Sơn Ca
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101058611
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00043659
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00043659 Khảo sát xây dựng Địa chất III 29/07/2030
QUB-00043659 Khảo sát xây dựng Địa hình III 29/07/2030
QUB-00043659 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 29/07/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn