Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
181 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Sinh
Người đại diện: Võ Tiến Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100382615
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00032782
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00032782 Khảo sát xây dựng Địa hình II 04/10/2029
QUB-00032782 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II 04/10/2029
QUB-00032782 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 04/10/2029
182 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Minh
Người đại diện: Đinh Văn Ích
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101071901
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00031105
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00031105 Khảo sát xây dựng Địa hình III 07/10/2031
QUB-00031105 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/10/2031
QUB-00031105 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 07/10/2031
183 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Lợi
Người đại diện: Nguyễn Toàn Ánh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100316926
Địa chỉ: Khu phố 5, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00031080
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00031080 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/08/2029
QUB-00031080 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 28/08/2029
QUB-00031080 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đường bộ
III 28/08/2029
184 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp và Thương mại Đức Phong
Người đại diện: Trần Khánh Dưỡng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100963585
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00031079
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00031079 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2031
QUB-00031079 Thi công xây dựng công trình Đường dây và TBA III 07/10/2031
185 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Quang Minh
Người đại diện: Nguyễn Trung Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101044305
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00028879
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00028879 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 16/06/2031
186 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng T&Q
Người đại diện: Lê Văn Quân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101054279
Địa chỉ: Số 15 đường Mai Thúc Loan, Tổ dân phố 2, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00027054
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00027054 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/07/2029
QUB-00027054 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 01/07/2029
QUB-00027054 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 01/07/2029
187 Tên tổ chức: Công ty TNHH PROSPER
Người đại diện: Đồng Hoài Phương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101065224
Địa chỉ: Số 23 đường Dương Văn An, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00027046
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00027046 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 28/03/2032
QUB-00027046 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 28/03/2032
QUB-00027046 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
188 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 179
Người đại diện: Vũ Hải Triều
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100719280
Địa chỉ: TK 2, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00022997
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00022997 Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III 06/02/2030
HAN-00022997 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 06/02/2030
HAN-00022997 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 06/02/2030
189 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thái Bình
Người đại diện: Nguyễn Văn Hợi
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101028462
Địa chỉ: Số 481, Lý Thường Kiệt, phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
Mã chứng chỉ: 00014473
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00014473 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/06/2029
HAN-00014473 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 28/06/2029
HAN-00014473 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 28/06/2029
190 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng HD
Người đại diện: Đặng Trung Hiếu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101013145
Địa chỉ: Số 396 đường Lý Thái Tổ, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00013277
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00013277 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 28/03/2032
QUB-00013277 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
QUB-00013277 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 28/03/2032
191 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải
Người đại diện: Nguyễn Quang Minh, Trần Chí Khoa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100196175
Địa chỉ: Số 117, Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00012323
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00012323 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp & PTNT (thủy lợi) I 25/06/2029
BXD-00012323 Thi công xây dựng công trình Giao thông (hầm, đường bộ) I 25/06/2029
192 Tên tổ chức: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Quý
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3344/QĐ-UBND
Địa chỉ: Số 02 Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00011191
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00011191 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông I 26/09/2032
193 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần A4
Người đại diện: Bùi Ngọc Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100405414
Địa chỉ: Số 06 Bà Huyện Thanh Quan, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00007720
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00007720 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng I 08/08/2032
194 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Đặng Phương Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100426414
Địa chỉ: Số 61, Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00006011
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00006011 Khảo sát xây dựng Địa hình II 23/09/2029
HAN-00006011 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông II 23/09/2029
HAN-00006011 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, cảng
III 23/09/2029
195 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Minh Đức
Người đại diện: Phan Minh Thái
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100297790
Địa chỉ: Số 14 đường Lê Quý Đôn, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00006009
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00006009 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 13/08/2030
QUB-00006009 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 13/08/2030
QUB-00006009 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
196 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Phú Nguyên
Người đại diện: Hoàng Trung Tính
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100376749
Địa chỉ: Tiểu khu I, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00006003
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00006003 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 02/12/2032
HAN-00006003 Thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 02/12/2032
HAN-00006003 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây & TBA
III 02/12/2032
197 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sơn Thành
Người đại diện: Nguyễn Thái Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100349375
Địa chỉ: Diêm Hải, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00005998
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00005998 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 28/03/2032
198 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh
Người đại diện: Võ Minh Hoài
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100195171
Địa chỉ: Số 50 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Hải Đình, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00005989
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005989 Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 09/08/2029
199 Tên tổ chức: VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Phạm Xuân Thảo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3086/QĐ-UBND
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00005985
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005985 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng I 02/11/2032
BXD-00005985 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 02/11/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn