Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
21 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV TRẦN NGUYÊN QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Trần Chí Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200534068
Địa chỉ: Số 92 đường Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053103
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053103 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053103 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 26/03/2031
22 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THB ĐÀ NẴNG
Người đại diện: Hoàng Quang Hưng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200524729
Địa chỉ: Số 10/20 đường Đoàn Thị Điểm, Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053102
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053102 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053102 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053102 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
23 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV HÙNG HOA HUY HOÀNG
Người đại diện: Nguyễn Quang Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200530962
Địa chỉ: Xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053101
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053101 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053101 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053101 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triên nông thôn III 26/03/2031
24 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG XUÂN AN
Người đại diện: Nguyễn Xuân Kỳ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200705901
Địa chỉ: Thôn Cồn Bồi Kiệt, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053100
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053100 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
25 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV TRUNG DƯƠNG
Người đại diện: Nguyễn Văn Lập
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200389646
Địa chỉ: Thôn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053099
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053099 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053099 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053099 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triên nông thôn III 26/03/2031
26 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV QTH QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Đoàn Minh Triết
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200583001
Địa chỉ: Số 10 đường Đoàn Khuê, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053098
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053098 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053098 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053098 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triên nông thôn III 26/03/2031
27 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TEKHOME
Người đại diện: Phan Trung Trực
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200673093
Địa chỉ: Số 02 đường Phùng Hưng, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053097
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053097 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053097 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053097 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
28 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH AT DUY HOÀNG
Người đại diện: Nguyễn Hồng Huy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200677362
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053096
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053096 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053096 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053096 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 26/03/2031
29 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÔNG HIỀN
Người đại diện: Lê Văn Hồng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200133411
Địa chỉ: Số 97 đường Lê Duẩn, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053095
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053095 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053095 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053095 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triên nông thôn III 26/03/2031
30 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC NGUYÊN
Người đại diện: Hồ Thanh Việt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200676030
Địa chỉ: Số 19A đường Trương Định, Khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053094
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053094 Khảo sát xây dựng Địa hình, Địa chất công trình III 26/03/2031
QTR-00053094 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053094 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
31 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN HƯNG VIỆT
Người đại diện: Phạm Hồng Việt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200570933
Địa chỉ: Số 132 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053093
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053093 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053093 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053093 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
32 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG AN HOÀNG PHÁT
Người đại diện: Hoàng Công Kha
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200713500
Địa chỉ: Phan Đình Giót, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053092
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053092 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053092 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053092 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 26/03/2031
33 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THANH HẢI TIẾN
Người đại diện: Nguyễn Trương Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200696252
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053091
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053091 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053091 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053091 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triên nông thôn III 26/03/2031
34 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÁT VĨNH PHÁT
Người đại diện: Trần Minh Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200708483
Địa chỉ: Thôn Lê Xá, Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053090
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053090 Khảo sát xây dựng Địa hình, Địa chất công trình III 26/03/2031
QTR-00053090 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053090 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
35 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG 509 QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Hoàng Đình Thái
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200513702
Địa chỉ: Xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053089
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053089 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053089 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triên nông thôn III 26/03/2031
QTR-00053089 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 26/03/2031
36 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV 678 TRUNG HẢI
Người đại diện: Nguyễn Văn Thăng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200638758
Địa chỉ: Thôn Hải Chữ, xã Hải Trung, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053088
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053088 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053088 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053088 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triên nông thôn III 26/03/2031
37 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH AN VINH QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Trần Thị Biền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200562026
Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053087
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053087 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053087 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053087 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 26/03/2031
38 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẤT MINH QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Nguyễn Phước Nhất
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200611851
Địa chỉ: Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053086
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053086 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053086 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053086 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triên nông thôn III 26/03/2031
39 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HANCOTRI
Người đại diện: Lê Văn Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200701093
Địa chỉ: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053085
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053085 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
QTR-00053085 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/03/2031
QTR-00053085 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 26/03/2031
40 Tên tổ chức: CÔNG TY CỒ PHẦN THÀNH AN
Người đại diện: Trần Đình Hiệp
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200144289
Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00053084
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00053084 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và trạm biến áp đến 35kV
III 26/03/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn