Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
21 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 0207
Người đại diện: Dương Thị Huỳnh Như
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1602006466
Địa chỉ: Số 412 Triệu Thị Trinh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Mã chứng chỉ: 00076344
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076344 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076344 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076344 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 02/10/2033
22 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH CÔNG BÌNH NHA TRANG
Người đại diện: Nguyễn Hồng Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4201561852
Địa chỉ: Số 659/8/10 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mã chứng chỉ: 00076343
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076343 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076343 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076343 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 02/10/2033
23 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH LỢI
Người đại diện: Châu Hữu Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0312137881
Địa chỉ: Số 3L/20 Ngô Sỹ Liên, Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076342
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076342 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076342 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076342 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2033
24 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUNG THỊNH
Người đại diện: Nguyễn Văn Tám
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001200640
Địa chỉ: Tổ 8, Thôn Bích Trung, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00076341
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076341 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076341 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076341 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 02/10/2033
25 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH FUTURE LIGHT SOLAR
Người đại diện: Nguyễn Tấn Thiệt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0316502447
Địa chỉ: Số 12/1 Cầu Kinh, Khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076340
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076340 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076340 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076340 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ; cầu - hầm)
III 02/10/2033
26 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH LƯƠNG GIA THỊNH PHÁT
Người đại diện: Lương Đình Phú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001269931
Địa chỉ: Số 195 Đường 10 tháng 3, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00076339
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076339 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076339 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076339 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 02/10/2033
27 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG KIM LONG
Người đại diện: Trịnh Hồng Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0315011301
Địa chỉ: Số 22 Đường số 6, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076338
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076338 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076338 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp dầu khí III 02/10/2033
HCM-00076338 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2033
28 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AQC
Người đại diện: Nguyễn Văn Vũ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0402177085
Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Văn Huyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Mã chứng chỉ: 00076337
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076337 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076337 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076337 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước; thoát nước; xử lý chất thải)
III 02/10/2033
29 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP LƯU NGUYỄN
Người đại diện: Lưu Chánh Trung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4201977138
Địa chỉ: Thôn Đông 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Mã chứng chỉ: 00076336
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076336 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076336 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076336 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2033
30 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH BÌNH PHƯỚC BIM
Người đại diện: Đỗ Trọng Nghĩa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0317992321
Địa chỉ: Số 75/7 Đường 47, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076335
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076335 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076335 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076335 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng, III 02/10/2033
31 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SÀI GÒN HỢP NHẤT
Người đại diện: Phạm Thành Ngọc Tâm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0313610902
Địa chỉ: Số 466A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076334
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076334 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 02/10/2033
HCM-00076334 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 02/10/2033
HCM-00076334 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2033
32 Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI GIA LONG
Người đại diện: Nguyễn Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000411864
Địa chỉ: Tổ 2, khối phố 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00076333
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00076333 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 31/08/2033
QUN-00076333 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 31/08/2033
33 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT TÍN
Người đại diện: Phạm Thị Hồng Vân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001270743
Địa chỉ: Tổ dân phố Tà Vạc, TT Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00076332
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00076332 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 31/08/2033
34 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN
Người đại diện: Đỗ Mạnh Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001115346
Địa chỉ: Số nhà SH1.2 Khu đô thị Casamia, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Mã chứng chỉ: 00076331
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00076331 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 31/08/2033
QUN-00076331 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III 31/08/2033
QUN-00076331 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 31/08/2033
35 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG TỔNG HỢP HUYỀN TRUNG
Người đại diện: Nguyễn Thị Huyền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3301714275
Địa chỉ: Kiệt 2, Tổ 8 Tây Thượng, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã chứng chỉ: 00076330
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TTH-00076330 Thi công xây dựng công trình Thi công công tác xây dựng công trình Dân dụng, Nhà Công nghiệp III 28/09/2033
36 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY DỰNG NGỌC LONG
Người đại diện: Trần Thị Nga
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3703066320
Địa chỉ: Số 30/35 Lê Thị Trung, Tổ 31 Khu 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Mã chứng chỉ: 00076329
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076329 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 29/09/2033
HCM-00076329 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 29/09/2033
HCM-00076329 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền móng; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình) công trình dân dụng III 29/09/2033
37 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PVH
Người đại diện: Nguyễn Đình Minh Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3502502778
Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã chứng chỉ: 00076328
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076328 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (cơ điện; cấp - thoát nước) công trình dân dụng: III 29/09/2033
HCM-00076328 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
(thủy lợi)
III 29/09/2033
HCM-00076328 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 29/09/2033
38 Tên tổ chức: Công ty cổ phần bơm công nghiệp Hải Dương
Người đại diện: Phạm Anh Tùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0801206066
Địa chỉ: Lô 1115 thôn Đông Cận, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Mã chứng chỉ: 00076327
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAD-00076327 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng III 26/09/2033
HAD-00076327 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Công nghiệp (Đường dây và trạm biến áp, Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản)
Đường dây và trạm biến áp, Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
III 26/09/2033
HAD-00076327 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, thoát nước)
Cấp nước, thoát nước
III 26/09/2033
39 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÔNG SEN VÀNG
Người đại diện: Phạm Ngọc Hóa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0313302841
Địa chỉ: Số 8A đường Trung Mỹ Tây 13, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076325
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076325 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 29/09/2033
HCM-00076325 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 29/09/2033
HCM-00076325 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản III 29/09/2033
40 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA
Người đại diện: Lê Hữu Tân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0315159354
Địa chỉ: Số 1600/23 Võ Văn Kiệt, Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076324
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076324 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 29/09/2033
HCM-00076324 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 29/09/2033
HCM-00076324 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 29/09/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn