Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
21 Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuấn Nghĩa
Người đại diện: Trần Chí Thân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101058139
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00062449
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062449 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
QUB-00062449 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 28/03/2032
QUB-00062449 Thi công xây dựng công trình Đường dây và TBA III 28/03/2032
22 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đại An Khang
Người đại diện: Nguyễn Thanh Hợi
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101093006
Địa chỉ: Thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00062448
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062448 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
QUB-00062448 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 28/03/2032
QUB-00062448 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 28/03/2032
23 Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Nhật Đăng
Người đại diện: Trần Thị Ánh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101047507
Địa chỉ: Tổ dân phố Dinh, phường Quảng Thuận, thị Xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00062447
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062447 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
QUB-00062447 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 28/03/2032
QUB-00062447 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 28/03/2032
24 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Hoàng Dương
Người đại diện: Lê Ngọc Bản
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101108164
Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00062446
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00062446 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 28/03/2032
QUB-00062446 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 28/03/2032
QUB-00062446 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 28/03/2032
25 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thắng
Người đại diện: Nguyễn Văn Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100474922
Địa chỉ: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00061411
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00061411 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 28/03/2032
26 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế Phương Đông
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Định
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101012328
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00061057
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00061057 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 28/03/2032
27 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tiến Nam
Người đại diện: Tô Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101108453
Địa chỉ: Số 96 đường F325, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00059511
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00059511 Khảo sát xây dựng Địa hình III 26/11/2031
QUB-00059511 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 26/11/2031
QUB-00059511 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/11/2031
28 Tên tổ chức: Công ty TNHH TVĐT XD và TM Thiên Ân
Người đại diện: Nguyễn Văn Thế
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101104201
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00059510
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00059510 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/11/2031
QUB-00059510 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/11/2031
QUB-00059510 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/11/2031
29 Tên tổ chức: Công ty TNHH Trường Phát QB
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100979289
Địa chỉ: Số 183 đường Quang Trung, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00059509
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00059509 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/11/2031
QUB-00059509 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/11/2031
QUB-00059509 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 26/11/2031
30 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Việt Miền Trung
Người đại diện: Phạm Sắc Long
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101090573
Địa chỉ: Đường Lâm Úy, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00058599
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058599 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/11/2031
QUB-00058599 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 16/11/2031
QUB-00058599 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 16/11/2031
31 Tên tổ chức: Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn
Người đại diện: Nguyễn Mậu Mửng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100907862
Địa chỉ: Xóm 1 thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00058598
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058598 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/11/2031
QUB-00058598 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 16/11/2031
QUB-00058598 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 16/11/2031
32 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tổng hợp Mạnh Tiến Đạt
Người đại diện: Phạm Mạnh Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101053187
Địa chỉ: Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00058597
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058597 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/11/2031
QUB-00058597 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 16/11/2031
QUB-00058597 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 16/11/2031
33 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trần Sang
Người đại diện: Trần Văn Sang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101052761
Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00058596
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058596 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/11/2031
QUB-00058596 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 16/11/2031
QUB-00058596 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 16/11/2031
34 Tên tổ chức: Công ty TNHH XDTH Ngọc Đăng
Người đại diện: Nguyễn Văn Dinh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101088863
Địa chỉ: Đội 2, thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00058595
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058595 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 16/11/2031
QUB-00058595 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 16/11/2031
QUB-00058595 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 16/11/2031
35 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Tín Nghĩa
Người đại diện: Nguyễn Văn An
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101107844
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00058300
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058300 Khảo sát xây dựng Địa hình III 02/11/2031
QUB-00058300 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 02/11/2031
QUB-00058300 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 02/11/2031
36 Tên tổ chức: Công ty TNHH XDTH Bảo Tín
Người đại diện: Đỗ Tư Bảo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101104522
Địa chỉ: Số 35 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00058299
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058299 Khảo sát xây dựng Địa hình III 02/11/2031
QUB-00058299 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 02/11/2031
QUB-00058299 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 02/11/2031
37 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Thịnh
Người đại diện: Lê Văn Thăng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101100253
Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00058298
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058298 Khảo sát xây dựng Địa hình III 02/11/2031
QUB-00058298 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 02/11/2031
QUB-00058298 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 02/11/2031
38 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Bắc Miền Trung
Người đại diện: Phan Văn Giáo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100488594
Địa chỉ: Khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00058297
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058297 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 02/11/2031
QUB-00058297 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 02/11/2031
QUB-00058297 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 02/11/2031
39 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thành An
Người đại diện: Nguyễn Thế Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101107097
Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00058296
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058296 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 02/11/2031
QUB-00058296 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 02/11/2031
QUB-00058296 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 02/11/2031
40 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phan Gia Phát
Người đại diện: Trần Hoàng Mỹ Trang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101106424
Địa chỉ: Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00058295
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058295 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 02/11/2031
QUB-00058295 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 02/11/2031
QUB-00058295 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 02/11/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn