Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44301 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV FORD BEN
Người đại diện: Nguyễn Đăng Cần
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200641493
Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034297
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034297 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034297 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống thoát nước
III 25/11/2024
44302 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SQ QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Ngô Thị Mỹ Nga
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200260018
Địa chỉ: Số 195, đường Hùng Hùng Vương, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034296
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034296 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
44303 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC LONG QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Trần Văn Tuyến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200258837
Địa chỉ: Khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034295
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034295 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034295 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 28/05/2030
44304 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHÁT HSG
Người đại diện: Hoàng Thị Như Ngọc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200614958
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Khóm Thắng Lợi, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034294
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034294 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034294 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
QTR-00034294 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 25/11/2024
44305 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM SEN
Người đại diện: Hoàng Thị Sen
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200275952
Địa chỉ: Số 217, đường Lê Duẩn, phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034293
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034293 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
44306 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH BÌNH MINH
Người đại diện: Nguyễn Quang Bình
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200233889
Địa chỉ: Thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034292
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034292 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
QTR-00034292 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 25/11/2024
QTR-00034292 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 25/11/2024
44307 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LỢI
Người đại diện: Nguyễn Minh Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200427605
Địa chỉ: Khóm Thắng Lợi, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034291
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034291 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
QTR-00034291 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 25/11/2024
HAP-00034291 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp (nhẹ); đường bộ; cầu; thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn). III 15/09/2030
44308 Tên tổ chức: CÔNG TY CỒ PHẦN XÂY DỰNG VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Người đại diện: Lê Quang Quyền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200596219
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034290
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034290 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034290 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Công trình viễn thông
III 25/11/2024
44309 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Lê Ngọc Minh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200640718
Địa chỉ: Khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034289
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034289 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
44310 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH SỐ 1 ĐẠI LỘC
Người đại diện: Phan Ngọc Tâm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200643469
Địa chỉ: Thôn Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034288
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034288 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034288 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
44311 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH NAM BẾN HẢI
Người đại diện: Trần Hữu Kiệm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200144685
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034287
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034287 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034287 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
QTR-00034287 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 25/11/2024
44312 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV PHONG ĐỨC BẢO
Người đại diện: Trần Đình Phong
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200624219
Địa chỉ: Số 110, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034286
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034286 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
QTR-00034286 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 25/11/2024
QTR-00034286 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/03/2031
44313 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200011389
Địa chỉ: Đường Trần Bình Trọng, khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034285
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034285 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
trừ công trình viễn thông
III 25/11/2024
44314 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VIỆT SƠN HÀ
Người đại diện: Nguyễn Hữu Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200700653
Địa chỉ: Số 31 đường Nguyễn Tri Phương, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034284
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034284 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034284 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034284 Khảo sát xây dựng Địa hình, địa chất công trình III 28/05/2030
44315 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ
Người đại diện: Trần Đức Hà
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200601074
Địa chỉ: Kiệt 17/2 đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034283
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034283 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034283 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Công trình viễn thông
III 25/11/2024
QTR-00034283 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
44316 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TẤN PHÁT QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Võ Thế Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200610600
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thế Tiết, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034282
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034282 Khảo sát xây dựng Địa hình, địa chất công trình III 25/11/2024
QTR-00034282 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034282 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
44317 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SONG KHANG
Người đại diện: Trần Ngọc Tân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200630004
Địa chỉ: Kiệt 507, đường Lê Duẩn, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034281
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034281 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và trạm biến áp đến 35kV
III 25/11/2024
QTR-00034281 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống điện chiếu sáng công cộng
III 25/11/2024
QTR-00034281 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và trạm biến áp đến 35kV
III 25/11/2024
44318 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN PHÁT QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Trần Quang Phúc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200658698
Địa chỉ: Số 01 đường Đoàn Bá Thừa, Tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034280
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034280 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
QTR-00034280 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/11/2024
QTR-00034280 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 25/11/2024
44319 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG VĨNH THỊNH
Người đại diện: Nguyễn Cần
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200483303
Địa chỉ: Số 07 đường Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034279
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034279 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống cấp, thoát nước
III 25/11/2024
QTR-00034279 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 29/09/2030
QTR-00034279 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 29/09/2030
44320 Tên tổ chức: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÔNG TRÚC
Người đại diện: LÊ THỊ HỒNG
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3200474355
Địa chỉ: Ngã Tư Sòng, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Mã chứng chỉ: 00034278
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QTR-00034278 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và trạm biến áp đến 35kV
III 25/11/2024
QTR-00034278 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
hệ thống điện chiếu sáng công cộng
III 25/11/2024
QTR-00034278 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và trạm biến áp đến 35kV
III 25/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn