Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44341 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lê Đăng Khoa
Người đại diện: Đoàn Triệu Phú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801080976
Địa chỉ: Khu phố 5C, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022911
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022911 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 12/04/2029
LAD-00022911 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/04/2029
LAD-00022911 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
III 12/04/2029
44342 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đồng Tâm Đà Lạt
Người đại diện: Bạch Ngọc Thanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5800571890
Địa chỉ: 10A lô 6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022910
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022910 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 12/04/2029
LAD-00022910 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
II 12/04/2029
LAD-00022910 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 12/04/2029
44343 Tên tổ chức: Công ty TNHH Gia Long Di Linh
Người đại diện: Đoàn Thăng Long
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801390230
Địa chỉ: 538 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022909
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022909 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 18/07/2029
LAD-00022909 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 12/04/2029
LAD-00022909 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
III 12/04/2029
44344 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng và giao thông Tiến Lợi
Người đại diện: Nguyễn Tấn Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5800381265
Địa chỉ: 11B2 Lứ Gia, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Mã chứng chỉ: 00022908
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022908 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 12/04/2029
44345 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Sao vàng Hòa Ninh
Người đại diện: Bùi Công Quân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801325249
Địa chỉ: 100 thôn 2, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Mã chứng chỉ: 00022907
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022907 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 12/04/2029
LAD-00022907 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
III 12/04/2029
LAD-00022907 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/04/2029
44346 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Triệu Phong
Người đại diện: Lê Cảnh Tú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4202000989
Địa chỉ: Số 56F, Bùi Thị Xuân, phường 02, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022906
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022906 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 12/04/2029
LAD-00022906 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
II 12/04/2029
LAD-00022906 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 18/07/2029
44347 Tên tổ chức: Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Di Linh
Người đại diện: Bùi Văn Thảo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2398/QĐ-UBND
Địa chỉ: Số 715 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Mã chứng chỉ: 00022905
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022905 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 12/04/2029
LAD-00022905 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT
Thủy lợi
III 12/04/2029
LAD-00022905 Giám sát thi công xây dựng công trình Năng lượng
Đường dây và trạm biến áp
III 12/04/2029
44348 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thiên Phát Hồng
Người đại diện: Trịnh Thị Hồng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801277796
Địa chỉ: Thôn 1, xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
Mã chứng chỉ: 00022904
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022904 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/04/2029
LAD-00022904 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
III 12/04/2029
LAD-00022904 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 12/04/2029
44349 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Dũng Tiến
Người đại diện: Phan Hữu Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801356141
Địa chỉ: Số 9/6H đường Lữ Gia, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022903
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022903 Khảo sát xây dựng Dân dụng
Địa hình
III 09/09/2029
LAD-00022903 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp thoát nước; Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe
III 09/09/2029
LAD-00022903 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 09/09/2029
44350 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đỗ Uy Long
Người đại diện: Đỗ Quốc Huy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801235570
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022902
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022902 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/04/2029
LAD-00022902 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
III 12/04/2029
LAD-00022902 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DÂN DỤNG III 03/03/2030
44351 Tên tổ chức: Công ty TNHH Sao Tây Nguyên
Người đại diện: Hà Dương Mẫn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801291938
Địa chỉ: Số 64 đường 3 tháng 2, tổ dân phố 5A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022901
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022901 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/04/2029
LAD-00022901 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
III 12/04/2029
LAD-00022901 Thi công xây dựng công trình GIAO THÔNG (cầu, đường bộ) III 01/12/2030
44352 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Kim Nguyên Vũ
Người đại diện: Vũ Quốc Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801204692
Địa chỉ: Số 75 đườngTô Hiệu, Phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Mã chứng chỉ: 00022900
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022900 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT
Thủy lợi
III 12/04/2029
LAD-00022900 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 12/04/2029
LAD-00022900 Khảo sát xây dựng địa hình III 12/04/2029
44353 Tên tổ chức: Công ty cổ phần HAVEN
Người đại diện: Phạm Quang Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801325496
Địa chỉ: Số 25/1 Chi Lăng, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022899
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022899 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Công viên cây xanh; nhà để xe; sân bãi để xe.
III 12/04/2029
LAD-00022899 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 12/04/2029
LAD-00022899 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
III 12/04/2029
44354 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng thương mại Thành Tâm An
Người đại diện: Lê Phú Công
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801239381
Địa chỉ: số 69 đường Đồng Tâm, TT Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022898
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022898 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 12/04/2029
LAD-00022898 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp (nhà xưởng)
Nhẹ (kiến trúc, kết cấu; cấp, thoát nước)
III 12/04/2029
LAD-00022898 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT
Thủy lợi
III 12/04/2029
44355 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MAI HUY LÂM ĐỒNG
Người đại diện: MAI ĐỨC HỒI
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801302410
Địa chỉ: Số 12/33/4, Lý Thái Tổ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022897
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022897 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/04/2029
LAD-00022897 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
III 12/04/2029
LAD-00022897 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 12/04/2029
44356 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Phi Phong 79
Người đại diện: Nguyễn Thạch Vũ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801398208
Địa chỉ: 135 Trần Phú, thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
Mã chứng chỉ: 00022896
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022896 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 18/07/2029
LAD-00022896 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ (nhà xưởng)
III 18/07/2029
LAD-00022896 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 18/07/2029
44357 Tên tổ chức: Công ty TNHH XD TM DV Phú Hưng Gia
Người đại diện: Trần Bảo Kim
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5801307786
Địa chỉ: số 306 Trần Phú, tổ 12, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Mã chứng chỉ: 00022895
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022895 Thi công xây dựng công trình dân dụng II 12/04/2029
LAD-00022895 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 12/04/2029
LAD-00022895 Thi công xây dựng công trình NN&PTNT
Thủy lợi
III 12/04/2029
44358 Tên tổ chức: Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt
Người đại diện: Lê Quang Thanh Liêm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5800075878
Địa chỉ: số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022894
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022894 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông
đường bộ
III 03/10/2029
LAD-00022894 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Công viên cây xanh; hệ thống điện chiếu sáng công cộng; cấp thoát nước; nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị
III 12/04/2029
LAD-00022894 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 12/04/2029
44359 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Sông Mã
Người đại diện: Hà Thanh Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5800656791
Địa chỉ: BL 22 khu quy hoạch Yersin, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Mã chứng chỉ: 00022893
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
LAD-00022893 Khảo sát xây dựng địa hình
Giao thông đường bộ; NN&PTNT-thủy lợi
III 12/04/2029
LAD-00022893 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT
Thủy lợi
III 12/04/2029
LAD-00022893 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 12/04/2029
44360 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HÀ ĐÔNG
Người đại diện: Phùng Văn Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0105100611
Địa chỉ: Tổ 21, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00022886
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00022886 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 03/08/2030
HAN-00022886 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông Đường bộ II 03/08/2030
HAN-00022886 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 03/08/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn