Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44401 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Trương
Người đại diện: Quản Thế Trương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001176303
Địa chỉ: Số 67/6 Thăng Long, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00020240
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00020240 Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/01/2029
DAL-00020240 Thi công xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
III 17/01/2029
DAL-00020240 Thi công xây dựng công trình thủy lợi III 17/01/2029
44402 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại xây dựng An Phú Thành
Người đại diện: Lê Thị Thanh Hoa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6000663671
Địa chỉ: H24 Lê Trọng Tấn, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00020239
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00020239 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình công trình xây dựng II 17/01/2029
DAL-00020239 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/01/2029
DAL-00020239 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
II 17/01/2029
44403 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Bắc Hà BMT
Người đại diện: Lê Văn Linh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001256076
Địa chỉ: Số 33 Trần Quang Khải, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00020238
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00020238 Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/01/2029
DAL-00020238 Thi công xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
III 17/01/2029
DAL-00020238 Thi công xây dựng công trình điện III 17/01/2029
44404 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Đức Phú Hưng
Người đại diện: Uông Sỹ Đức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001569745
Địa chỉ: Số 17, thôn Xí nghiệp, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00020237
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00020237 Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/01/2029
DAL-00020237 Thi công xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
III 17/01/2029
DAL-00020237 Thi công xây dựng công trình thủy lợi III 17/01/2029
44405 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Nguyên
Người đại diện: Đỗ Văn Chiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6000425275
Địa chỉ: Số 10 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00020236
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00020236 Thi công xây dựng công trình thủy lợi III 20/01/2031
DAL-00020236 Thi công xây dựng công trình cấp thoát nước III 20/01/2031
DAL-00020236 Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi III 20/01/2031
44406 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Thiện Phát
Người đại diện: Nguyễn Văn Phát
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001018297
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT.Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00020235
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00020235 Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/01/2029
DAL-00020235 Thi công xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
III 17/01/2029
DAL-00020235 Thi công xây dựng công trình thủy lợi III 17/01/2029
44407 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hải Ngân
Người đại diện: Vũ Thị Thu Hà
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001078634
Địa chỉ: Số 25 Yết Kiêu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00020234
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00020234 Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng III 16/07/2030
DAL-00020234 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III 16/07/2030
DAL-00020234 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/01/2029
44408 Tên tổ chức: Công ty TNHH Phú Minh
Người đại diện: Trần Văn Quang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6001005562
Địa chỉ: Số 216 Y Wang, P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Mã chứng chỉ: 00020233
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DAL-00020233 Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/01/2029
DAL-00020233 Thi công xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
III 17/01/2029
DAL-00020233 Thi công xây dựng công trình thủy lợi III 17/01/2029
44409 Tên tổ chức: Công ty TNHH Phát triển Toàn Thằng
Người đại diện: Nguyễn Thị Miền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701816116
Địa chỉ: Khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00020232
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020232 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật III 18/01/2029
QNI-00020232 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 18/01/2029
QNI-00020232 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 18/01/2029
44410 Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư Uông Bí Quảng Ninh
Người đại diện: Lê Hồng Quân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701862458
Địa chỉ: Số nhà 326, khu I, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00020231
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020231 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật; giao thông; NN&PTNT II 18/01/2029
QNI-00020231 Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 18/01/2029
QNI-00020231 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình điện, đường dây và trạm biến áp III 18/01/2029
44411 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Minh Khương
Người đại diện: Phạm Huy Khương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701916449
Địa chỉ: Số nhà 18, thôn Ba Xã, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00020230
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020230 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật III 18/01/2029
QNI-00020230 Khảo sát xây dựng Địa hình III 18/01/2029
QNI-00020230 Lập quy hoạch xây dựng III 18/01/2029
44412 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc và Tư vấn xây dựng số 1
Người đại diện: Lê Thu Hương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701915660
Địa chỉ: Khu Yên Lâm 3, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00020229
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020229 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật III 18/01/2029
QNI-00020229 Khảo sát xây dựng Địa hình III 18/01/2029
QNI-00020229 Lập quy hoạch xây dựng III 18/01/2029
44413 Tên tổ chức: Công ty CP Thiết kế xây dựng 10
Người đại diện: Trân Đức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701368746
Địa chỉ: Số 8, tổ 12, khu 1, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00020228
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020228 Lập quy hoạch xây dựng II 18/01/2029
QNI-00020228 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 18/01/2029
QNI-00020228 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 18/01/2029
44414 Tên tổ chức: Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại Hải Ninh
Người đại diện: Phạm Văn Lương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5700597599
Địa chỉ: Khu 3, Phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00020227
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020227 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 18/01/2029
QNI-00020227 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 18/01/2029
44415 Tên tổ chức: Công ty CP Xây dựng công nghiệp Quảng Ninh
Người đại diện: Hà Ngọc Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5700653518
Địa chỉ: Khu 5A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00020226
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020226 Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ III 18/01/2029
44416 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN AN MÔN
Người đại diện: Đỗ Thị Tuyết
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701657882
Địa chỉ: Số 38, phố Nguyễn Thái Bình, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00020225
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020225 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng; hạ tầng kỹ thuật II 18/01/2029
QNI-00020225 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp; giao thông đường bộ; thủy lợi III 18/01/2029
QNI-00020225 Lập quy hoạch xây dựng II 18/01/2029
44417 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hồng Quảng
Người đại diện: Hà Quốc Triều
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701374901
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00020224
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020224 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; giao thông đường bộ; NN&PTNT III 18/01/2029
44418 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Thịnh Nghiệp
Người đại diện: Ứng Quốc Khang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701686594
Địa chỉ: Số 3, tổ 8, khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00020223
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00020223 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi III 18/01/2029
QNI-00020223 Lập quy hoạch xây dựng III 18/01/2029
QNI-00020223 Khảo sát xây dựng Địa hình; địa chất III 18/01/2029
44419 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG A.H.G
Người đại diện: Ông Ngọc Đông
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0600801410
Địa chỉ: số 32M, ô 18, phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00020222
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00020222 Khảo sát xây dựng II 12/06/2030
HAP-00020222 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (nhẹ). II 12/06/2030
HAP-00020222 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: thủy lợi; đê điều. III 12/06/2030
44420 Tên tổ chức: Công ty TNHH Vĩnh Hường
Người đại diện: Trần Văn Vĩnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0600405671
Địa chỉ: Thôn Trung Lương, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Mã chứng chỉ: 00020221
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
NAD-00020221 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 02/07/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn