Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44461 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG
Người đại diện: Lê Thị Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600847930
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022694
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022694 Khảo sát xây dựng Địa hình III 28/03/2029
PHT-00022694 Lập quy hoạch xây dựng III 28/03/2029
PHT-00022694 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng
nhẹ
III 28/03/2029
44462 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC HẢI
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600699591
Địa chỉ: Đội 6, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022693
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022693 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây và TBA
III 28/03/2029
PHT-00022693 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 28/03/2029
PHT-00022693 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây và TBA
III 28/03/2029
44463 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DAP
Người đại diện: Khúc Thiện Doãn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2601017280
Địa chỉ: Số 1378, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022692
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022692 Khảo sát xây dựng Địa hình III 28/03/2029
PHT-00022692 Khảo sát xây dựng Địa chất III 28/03/2029
PHT-00022692 Lập quy hoạch xây dựng III 28/03/2029
44464 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MÊ LINH
Người đại diện: Nguyễn Duy Tiệp
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600701748
Địa chỉ: Tổ 8, khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022691
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022691 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 03/01/2030
PHT-00022691 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 03/01/2030
PHT-00022691 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 03/01/2030
44465 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH QUỐC PHONG PHÚ THỌ
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600988473
Địa chỉ: Số nhà 171, đường Hàm Nghi, tổ 6B, khu 20, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022690
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022690 Khảo sát xây dựng Địa hình III 28/03/2029
PHT-00022690 Khảo sát xây dựng Địa chất III 28/03/2029
PHT-00022690 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 28/03/2029
44466 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOÀN PHÁT PHÚ THỌ
Người đại diện: Triệu Đức Toàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 10559111
Địa chỉ: Khu 1, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022689
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022689 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 28/03/2029
PHT-00022689 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 28/03/2029
PHT-00022689 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/03/2029
44467 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẢO LONG
Người đại diện: Đặng Quốc Cường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600909778
Địa chỉ: Thôn 9, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022688
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022688 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/03/2029
PHT-00022688 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây và TBA
III 28/03/2029
44468 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH LINH HOÀNG
Người đại diện: Tạ Thị Hoa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600414380
Địa chỉ: Khu 6, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022687
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022687 Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 28/05/2029
PHT-00022687 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 28/03/2029
PHT-00022687 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
III 28/03/2029
44469 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGỌC ANH
Người đại diện: Vũ Thị Minh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600722610
Địa chỉ: Số 126, phố Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022686
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022686 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 16/02/2032
PHT-00022686 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 16/02/2032
PHT-00022686 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 16/02/2032
44470 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV ANH CƯƠNG
Người đại diện: Bùi Đức Cường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600393564
Địa chỉ: Khu 9, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022685
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022685 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/03/2029
PHT-00022685 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
nhẹ
II 28/03/2029
PHT-00022685 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 28/03/2029
44471 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ
Người đại diện: Nguyễn Kim Đồng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2600909986
Địa chỉ: Tổ 39A, khu Thành Công, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mã chứng chỉ: 00022684
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHT-00022684 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 28/03/2029
PHT-00022684 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp II 28/03/2029
PHT-00022684 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 28/03/2029
44472 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH HB
Người đại diện: Phạm Đà
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5400464421
Địa chỉ: Khu quy hoạch dân cư tổ 6, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Mã chứng chỉ: 00022682
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HOB-00022682 Khảo sát xây dựng Địa chất II 21/01/2032
HOB-00022682 Khảo sát xây dựng Địa hình II 21/01/2032
HOB-00022682 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, vỏ bao che công nghiệp II 21/01/2032
44473 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH BÌNH MINH
Người đại diện: Đặng Ngọc Tính
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5400205709
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình , tỉnh Hòa Bình
Mã chứng chỉ: 00022679
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HOB-00022679 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 18/09/2025
HOB-00022679 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Vỏ bao che
II 18/09/2025
44474 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÒA BÌNH
Người đại diện: Hà Văn Tư
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5400256326
Địa chỉ: Số 25, ngõ 1, đường Trần Quốc Toản, xóm 9, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Mã chứng chỉ: 00022678
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HOB-00022678 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 05/03/2025
HOB-00022678 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 05/03/2025
44475 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 306 HÒA BÌNH
Người đại diện: Bùi Văn Ánh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5400358991
Địa chỉ: Tổ 18, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Mã chứng chỉ: 00022676
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HOB-00022676 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 05/04/2032
HOB-00022676 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III 05/04/2032
HOB-00022676 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp PTNT III 05/04/2032
44476 Tên tổ chức: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÙNG
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5400246102
Địa chỉ: Số nhà 156, đường Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Mã chứng chỉ: 00022671
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HOB-00022671 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 29/03/2024
HOB-00022671 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 29/03/2024
HOB-00022671 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp PTNT
Thủy lợi
III 29/03/2024
44477 Tên tổ chức: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC MIÊN
Người đại diện: Ngô Đức Miên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5400228488
Địa chỉ: Số 16B, tổ 10, phường Tân Thịnh, tỉnh Hòa Bình
Mã chứng chỉ: 00022665
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HOB-00022665 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 24/03/2031
HOB-00022665 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 24/03/2031
HOB-00022665 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Thủy lợi
III 24/03/2031
44478 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN LỘC
Người đại diện: Quách Văn Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5400363335
Địa chỉ: Tổ 5, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Mã chứng chỉ: 00022660
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HOB-00022660 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 05/04/2032
HOB-00022660 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 05/04/2032
HOB-00022660 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp PTNT
Thủy lợi
III 05/04/2032
44479 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu
Người đại diện: Đoàn Hữu Thuận
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3500444601
Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Hodeco Plaza, Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã chứng chỉ: 00022657
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00022657 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 13/09/2029
BRV-00022657 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường
III 28/05/2025
BRV-00022657 Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 28/05/2025
44480 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đá hoa cương Thành Đức
Người đại diện: Nguyễn Thanh Đức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3501838895
Địa chỉ: Khu phố Láng Sim, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã chứng chỉ: 00022656
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BRV-00022656 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 09/01/2025
BRV-00022656 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây và TBA
III 09/01/2025
BRV-00022656 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng
III 09/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn