Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44521 Tên tổ chức: Công ty TNHH Trung Thắng
Người đại diện: Hà Văn Thắng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5000238629
Địa chỉ: Thôn Sông Lô 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Mã chứng chỉ: 00014659
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00014659 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 31/07/2023
TUQ-00014659 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II 31/07/2023
TUQ-00014659 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 31/07/2023
44522 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Hướng Đạt
Người đại diện: Trần Xuân Công
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5000633192
Địa chỉ: Số nhà 07, ngõ 615, tổ 1, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Mã chứng chỉ: 00014658
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00014658 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II 31/07/2023
TUQ-00014658 Khảo sát xây dựng Địa hình II 31/07/2023
TUQ-00014658 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng II 31/07/2023
44523 Tên tổ chức: Công ty TNHH Quế Lâm Tuyên Quang
Người đại diện: Nông Văn Điệp
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5000366733
Địa chỉ: Thôn Bản Lục, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Mã chứng chỉ: 00014657
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00014657 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 31/07/2023
TUQ-00014657 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 31/07/2023
TUQ-00014657 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 31/07/2023
44524 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoàng Kim Tuyên Quang
Người đại diện: Đỗ Văn Kim
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5000220406
Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Mã chứng chỉ: 00014656
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00014656 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 31/07/2023
TUQ-00014656 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II 31/07/2023
TUQ-00014656 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT II 31/07/2023
44525 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bảo Châu
Người đại diện: Lê Anh Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5000809590
Địa chỉ: Số 11, tổ 10 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Mã chứng chỉ: 00014655
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TUQ-00014655 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II 31/07/2023
TUQ-00014655 Khảo sát xây dựng Địa hình II 31/07/2023
TUQ-00014655 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 31/07/2023
44526 Tên tổ chức: Công ty TNHH khảo sát xây dựng Tân Thanh
Người đại diện: Phan Nhật Tân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4401035487
Địa chỉ: Thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Mã chứng chỉ: 00014654
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
PHY-00014654 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình
Khảo sát địa hình công trình xây dựng
III 05/08/2028
PHY-00014654 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 05/08/2028
PHY-00014654 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 15/05/2030
44527 Tên tổ chức: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh
Người đại diện: Trần Văn Tùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3025/QĐ-UBNDngày18/10/2017củaUBNDtỉnhHàTĩnh
Địa chỉ: Số 143, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Mã chứng chỉ: 00014653
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAT-00014653 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 30/07/2023
HAT-00014653 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông II 30/07/2023
44528 Tên tổ chức: Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hà Tĩnh
Người đại diện: Nguyễn Trường An
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3001349222
Địa chỉ: Khối 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Mã chứng chỉ: 00014652
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAT-00014652 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/10/2028
HAT-00014652 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 01/10/2028
HAT-00014652 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 01/10/2028
44529 Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng Hải Dương
Người đại diện: Trần Văn Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3000413725
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Hải, xóm Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Mã chứng chỉ: 00014651
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAT-00014651 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 30/07/2023
HAT-00014651 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 30/07/2023
HAT-00014651 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 30/07/2023
44530 Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thành Lộc
Người đại diện: Nguyễn Văn Bảy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3001900760
Địa chỉ: Số 295, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Mã chứng chỉ: 00014650
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAT-00014650 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 30/07/2023
HAT-00014650 Thi công xây dựng công trình Giao thông II 30/07/2023
HAT-00014650 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 30/07/2023
44531 Tên tổ chức: Công ty TNHH Nam Tiến 82
Người đại diện: Nguyễn Trung Đông
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3001707478
Địa chỉ: Số 19, ngõ 14, đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Mã chứng chỉ: 00014649
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAT-00014649 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 01/10/2028
HAT-00014649 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 01/10/2028
HAT-00014649 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 01/10/2028
44532 Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Hảo
Người đại diện: Trần Văn Hảo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3001921312
Địa chỉ: Số 82, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Mã chứng chỉ: 00014648
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAT-00014648 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 30/07/2023
HAT-00014648 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 30/07/2023
HAT-00014648 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 30/07/2023
44533 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông số 2 Ninh Bình
Người đại diện: Nguyễn Trung Kiên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2700868148
Địa chỉ: Km3, đường Nguyễn Huệ, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Mã chứng chỉ: 00014647
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
NIB-00014647 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 31/07/2028
44534 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 27
Người đại diện: Vũ Thị Duyên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2700263181
Địa chỉ: số 9, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Mã chứng chỉ: 00014646
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
NIB-00014646 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 31/07/2028
NIB-00014646 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp II 31/07/2028
NIB-00014646 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 31/07/2028
44535 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hiệp Thành
Người đại diện: Nguyễn Văn Trung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2700446888
Địa chỉ: Khu đô thị mới trung tâm Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Mã chứng chỉ: 00014645
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
NIB-00014645 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 31/07/2028
NIB-00014645 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp II 31/07/2028
NIB-00014645 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
II 31/07/2028
44536 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Người đại diện: Vũ Thị Huyền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0200747127
Địa chỉ: Số 30/24 đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Mã chứng chỉ: 00014641
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00014641 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình công trình xây dựng. III 29/08/2023
HAP-00014641 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình: dân dụng; đường thủy nội địa, hàng hải. II 29/08/2023
HAP-00014641 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình: công nghiệp (nhẹ); đường bộ; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn; công trình thông tin, truyền thông). III 29/08/2023
44537 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT STYLE
Người đại diện: Phạm Thị Thủy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2801905117
Địa chỉ: SN 04/11 đường Thủ Phác, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Mã chứng chỉ: 00014637
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
THH-00014637 Khảo sát xây dựng địa hình III 28/08/2024
THH-00014637 Khảo sát xây dựng địa chất III 28/08/2024
44538 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD THÁI HƯNG
Người đại diện: Tống Viết Thái
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2801716381
Địa chỉ: Thôn Nguyên Tiến, Xã Thiệu Nguyên, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Mã chứng chỉ: 00014635
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
THH-00014635 Thi công xây dựng công trình HTKT III 09/09/2024
THH-00014635 Giám sát thi công xây dựng công trình DD&CN III 09/09/2024
THH-00014635 Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT III 09/09/2024
44539 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Cường
Người đại diện: Lê Đình Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2801960774
Địa chỉ: SN 171, phố Phúc Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00014634
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00014634 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ III 04/06/2030
HAN-00014634 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 04/06/2030
HAN-00014634 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III 04/06/2030
44540 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐTTM - XD MAI ANH
Người đại diện: Nguyễn Thành Huân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2801814847
Địa chỉ: Tiểu khu Hợp Nhất, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá
Mã chứng chỉ: 00014633
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
THH-00014633 Thi công xây dựng công trình DD&CN II 28/08/2024
THH-00014633 Thi công xây dựng công trình HTKT III 28/08/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn