Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44601 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng công trình Thuận Thành
Người đại diện: Trần Văn Giêm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1300646406
Địa chỉ: Số nhà 66/313 đường tỉnh 887, Ấp 3, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Mã chứng chỉ: 00014540
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BET-00014540 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 03/06/2029
HAN-00014540 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 08/04/2030
HAN-00014540 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III 08/04/2030
44602 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hương Giang
Người đại diện: Đỗ Ngọc Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500242191
Địa chỉ: Số nhà 03, ngõ 3 đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014539
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014539 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật.. III 06/08/2023
44603 Tên tổ chức: Công ty TNHH An Cát Thịnh
Người đại diện: Trịnh Anh Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500213673
Địa chỉ: Phố Cầu Đất, Cầu Đo, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014538
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014538 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật.. III 06/08/2023
44604 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Sông Lô
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiếu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500565837
Địa chỉ: Lô số 05 dãy nhà L1, khu đô thị VCI- Mountain view, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014537
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014537 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 06/08/2023
VIP-00014537 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật. III 12/04/2029
VIP-00014537 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật. III 20/09/2028
44605 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thăng Ngọc Phát
Người đại diện: Đỗ Văn Ngọc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500546640
Địa chỉ: Xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã chứng chỉ: 00014536
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014536 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 23/03/2030
VIP-00014536 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 23/03/2030
VIP-00014536 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2030
44606 Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng Phúc Thái Sơn
Người đại diện: Nguyễn Trường Ca
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500551432
Địa chỉ: Cụm dân cư kinh tế xã hội, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014535
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014535 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng. III 06/08/2023
VIP-00014535 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Công nghiệp; Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật; Thủy lợi. III 06/08/2023
44607 Tên tổ chức: Công ty TNHH Phú Vinh Vĩnh Phúc
Người đại diện: Phạm Quang Vinh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500211154
Địa chỉ: Thôn Đông xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã chứng chỉ: 00014534
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014534 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 06/08/2023
VIP-00014534 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ; Thủy lợi. II 06/08/2023
44608 Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Bảo
Người đại diện: Phạm Quang Đăng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500513613
Địa chỉ: Số nhà 161, phố Chùa Hà, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã chứng chỉ: 00014533
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014533 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật; Thủy lợi; Giao thông đường bộ. III 06/08/2023
44609 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Hải
Người đại diện: Hà Thành Đô
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500500773
Địa chỉ: Xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã chứng chỉ: 00014532
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014532 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ. III 06/08/2023
44610 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Minh Sang Vĩnh Phúc
Người đại diện: Nguyễn Văn Mùi
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500451558
Địa chỉ: Thôn Phần Sa, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014531
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014531 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp. II 06/08/2023
VIP-00014531 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật Thủy lợi. III 06/08/2023
44611 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trang Minh
Người đại diện: Phan Văn Biên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500302845
Địa chỉ: Số 316 đường Lam Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014530
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014530 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ; Giao thông đường bộ; Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật. III 06/08/2023
VIP-00014530 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ; Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật. III 06/08/2023
44612 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Nhật Thành
Người đại diện: Võ Thành Hà
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500324704
Địa chỉ: Số nhà 22, Ngõ 4, đường Nguyễn Văn Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014529
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014529 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ; Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật. III 06/08/2023
VIP-00014529 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ; III 06/08/2023
44613 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khải Hoàn Vĩnh Phúc
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500478662
Địa chỉ: Số 35 phố Đỗ Nhuận, khu DC Đồng Hóc Thân, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã chứng chỉ: 00014528
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014528 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Giao thông đường bộ. III 06/08/2023
44614 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và thương mại Thái Thành An
Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Mai
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500387743
Địa chỉ: Số 75 đường Lê Chân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã chứng chỉ: 00014527
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014527 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật. III 06/08/2023
44615 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoa cây cảnh Vĩnh Phúc
Người đại diện: Lại Quang Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500213401
Địa chỉ: Số 16S2- khu đô thị Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã chứng chỉ: 00014526
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014526 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật. III 06/08/2023
44616 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Đức Phương
Người đại diện: Nguyễn Mỹ Đức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500274154
Địa chỉ: Thôn Yên Nghiệp, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014525
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014525 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ. II 06/08/2023
VIP-00014525 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Công nghiệp; Thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật;. III 06/08/2023
VIP-00014525 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Giao thông đường bộ. II 06/08/2023
44617 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Quân
Người đại diện: Trần Công Lợi
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500413182
Địa chỉ: Số nhà 25, ngõ 2, đường Ngô Gia Tự, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014524
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014524 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng III 06/08/2023
VIP-00014524 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng. III 06/08/2023
VIP-00014524 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật. III 06/08/2023
44618 Tên tổ chức: Công ty TNHH Phú Lộc
Người đại diện: Lê Phú Thú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500213440
Địa chỉ: Khu đô thị Hùng Vương, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014523
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014523 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ. II 06/08/2023
VIP-00014523 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng; thủy lợi. III 06/08/2023
VIP-00014523 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng. III 06/08/2023
44619 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư VPC
Người đại diện: Nguyễn Thế Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500288171
Địa chỉ: Ngõ 24, đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014522
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014522 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 06/08/2023
VIP-00014522 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 06/08/2023
VIP-00014522 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 06/08/2023
44620 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Dung Phát
Người đại diện: Bà Vũ Kim Dung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500387817
Địa chỉ: Thôn Song Vân, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00014521
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00014521 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng. II 06/08/2023
VIP-00014521 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật. III 06/08/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn