Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44601 Tên tổ chức: Công ty CP Kiểm định và tư vấn Đầu tư xây dựng Sông Bồ
Người đại diện: Lê Ngọc Hiếu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3600992094
Địa chỉ: B19, Phan Chu Trinh, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00007945
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00007945 Thi công xây dựng công trình Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) II 24/10/2029
DON-00007945 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 05/02/2023
DON-00007945 Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 05/02/2023
44602 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thành Hưng Phúc
Người đại diện: Phạm Phương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3600659671
Địa chỉ: Số 2/1, ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00007944
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00007944 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 05/02/2023
DON-00007944 Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 05/02/2023
DON-00007944 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (Hệ thống giao thông) III 05/02/2023
44603 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Anh Vũ
Người đại diện: Lê Quốc Võ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300524474
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn An Thường, Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007943
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007943 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007943 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
QNG-00007943 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 18/01/2023
44604 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn và thương mại Phước Hưng
Người đại diện: Võ Đình Din
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300786409
Địa chỉ: Số 942 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007942
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007942 Khảo sát xây dựng Địa hình III 18/01/2023
QNG-00007942 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
QNG-00007942 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi III 18/01/2023
44605 Tên tổ chức: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Tịnh
Người đại diện: Đoàn Hữu Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3836/QĐ-UBND
Địa chỉ: Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007941
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007941 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007941 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
QNG-00007941 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủy lợi III 18/01/2023
44606 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xây dựng Vạn Phúc
Người đại diện: Phạm Phương Tùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300558642
Địa chỉ: Tổ 11, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007940
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007940 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007940 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
44607 Tên tổ chức: Công ty TNHH Toàn Thắng
Người đại diện: Huỳnh Đoàn Hiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300504407
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007939
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007939 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
HAP-00007939 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp (nhẹ, đường dây điện và trạm biến áp); đường bộ; cầu; thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn). III 08/01/2030
44608 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Quảng Ngãi
Người đại diện: Bùi Văn Lam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300383664
Địa chỉ: Số 427/10 đường Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007938
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007938 Khảo sát xây dựng Địa hình III 18/01/2023
QNG-00007938 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007938 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
44609 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Thành Long
Người đại diện: Đỗ Lý Bốn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300410011
Địa chỉ: Số 05 Nguyễn Trung Trực, tổ 20, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007937
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007937 Khảo sát xây dựng Địa hình III 18/01/2023
QNG-00007937 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007937 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
44610 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây lắp 27
Người đại diện: Nguyễn Hữu Phường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3402000396
Địa chỉ: Số 310 đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007936
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007936 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007936 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007936 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
44611 Tên tổ chức: Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Trường Lợi
Người đại diện: Nguyễn Cơ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300509148
Địa chỉ: Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007935
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007935 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007935 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
QNG-00007935 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 18/01/2023
44612 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Trọng Nghĩa
Người đại diện: Nguyễn Tấn Hảo
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300389419
Địa chỉ: Thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007934
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007934 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007934 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
44613 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Thiên Thành Đạt
Người đại diện: Nguyễn Xuân Vỹ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300755665
Địa chỉ: Số 138/21A đường Ngô Sỹ Liên, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007933
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007933 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007933 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
QNG-00007933 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 18/01/2023
44614 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Thanh Cường Tiến
Người đại diện: Đỗ Hồng Thanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300716063
Địa chỉ: Thôn Vạn An, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007932
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007932 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 29/08/2023
QNG-00007932 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 28/03/2023
QNG-00007932 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
44615 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thái Nguyên
Người đại diện: Phan Thanh Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300323665
Địa chỉ: Thôn Trung, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007931
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007931 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007931 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
44616 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng La Hà
Người đại diện: Bùi Minh Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300323915
Địa chỉ: Thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007930
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007930 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007930 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
QNG-00007930 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 18/01/2023
44617 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Mai
Người đại diện: Đoàn Hữu Toàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300406992
Địa chỉ: Tổ 11, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007929
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007929 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007929 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
QNG-00007929 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 18/01/2023
44618 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Bửu Minh
Người đại diện: Lê Quốc Tiến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300319958
Địa chỉ: Số 645 đường Nguyễn Nghiêm, xã Phổ Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00007928
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00007928 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/01/2023
QNG-00007928 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 18/01/2023
QNG-00007928 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 18/01/2023
44619 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thái Bắc
Người đại diện: Nguyễn Thế Đạt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4700248814
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Mã chứng chỉ: 00007925
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAK-00007925 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước); Giao thông (cầu, đường bộ); Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 02/08/2023
BAK-00007925 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp III 02/08/2023
44620 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Thanh Thủy Bắc Kạn
Người đại diện: MA THẾ TOÁN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4700246380
Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
Mã chứng chỉ: 00007920
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAK-00007920 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 10/08/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn