Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
44641 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc Việt AA
Người đại diện: Phí Trường Vân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701888544
Địa chỉ: Số 6, ngách 44, ngõ 571, đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00018004
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00018004 Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 19/11/2028
44642 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Thành Long
Người đại diện: Nguyễn Văn Hội
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5700544597
Địa chỉ: Khu Mễ Xá 1, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00018003
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00018003 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
QNI-00018003 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
QNI-00018003 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
44643 Tên tổ chức: Công ty CP Thiết kế xây dựng Lasting
Người đại diện: Nguyễn Tiến Hiệp
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 57001793388
Địa chỉ: Ô số 01, lô B8, Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00018002
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00018002 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 19/11/2028
QNI-00018002 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 19/11/2028
QNI-00018002 Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 19/11/2028
44644 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ Minh Tuấn
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5700647105
Địa chỉ: Khu 1, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00018001
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00018001 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
QNI-00018001 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
QNI-00018001 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
44645 Tên tổ chức: Công ty CP Xây dựng O.M.D
Người đại diện: Đỗ Văn Quang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701846311
Địa chỉ: Số 11, khu Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00018000
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00018000 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
QNI-00018000 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
QNI-00018000 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
44646 Tên tổ chức: Công ty cổ phần dự án CITARCHI
Người đại diện: Đinh Xuân Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701842571
Địa chỉ: Tổ 5, khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00017999
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00017999 Khảo sát xây dựng Địa hình III 19/11/2028
QNI-00017999 Lập quy hoạch xây dựng III 19/11/2028
QNI-00017999 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật III 19/11/2028
44647 Tên tổ chức: Công ty CP Thiết kế kiến trúc xây dựng Quảng Ninh
Người đại diện: Lê Hải Yến
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701691160
Địa chỉ: Số 214 đường Bãi Muối, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00017998
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00017998 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 19/11/2028
QNI-00017998 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 19/11/2028
QNI-00017998 Lập quy hoạch xây dựng III 19/11/2028
44648 Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Cầu
Người đại diện: Phạm Minh Hiển
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701380976
Địa chỉ: Tổ 5, phố Tam Thịnh, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00017997
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00017997 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
QNI-00017997 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
QNI-00017997 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
44649 Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Thương mại Hải Nam Phong
Người đại diện: Hà Văn Thi
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701660518
Địa chỉ: Tổ 12B, khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00017996
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00017996 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
QNI-00017996 Lập quy hoạch xây dựng III 19/11/2028
QNI-00017996 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 19/11/2028
44650 Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát thiết kế Quảng Ninh
Người đại diện: Bùi Văn Luật
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701611888
Địa chỉ: Tổ 9, khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00017995
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00017995 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông III 19/11/2028
QNI-00017995 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông III 19/11/2028
QNI-00017995 Khảo sát xây dựng Địa hình II 19/11/2028
44651 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Xây dựng Cộng Hòa
Người đại diện: Phạm Văn Giảng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5700102736
Địa chỉ: Khu Giếng Chanh, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00017994
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00017994 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; giao thông III 19/11/2028
44652 Tên tổ chức: Công ty TNHH Quy hoạch và Tư vấn thiết kế xây dựng Đồng Tâm
Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Loan
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701862419
Địa chỉ: Khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00017993
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00017993 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Cơ - điện công trình III 30/06/2031
QNI-00017993 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 30/06/2031
QNI-00017993 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 30/06/2031
44653 Tên tổ chức: Công ty cổ phần Long Hải Quảng Ninh
Người đại diện: Đồng Thanh Đăng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5700581736
Địa chỉ: Khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00017992
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00017992 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; NN&PTNT II 19/11/2028
44654 Tên tổ chức: Công ty TNHH Ngọc Dân
Người đại diện: Ông: Vũ ngọc Dân. Chức danh: Giám đốc.
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0600335209
Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00017991
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017991 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) I 14/01/2029
BXD-00017991 Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 14/01/2029
HAN-00017991 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây & TBA
III 15/10/2031
44655 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG THIÊN TRƯỜNG
Người đại diện: Đặng Khắc Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0600994882
Địa chỉ: Số 304 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00017990
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00017990 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III 04/09/2029
HAN-00017990 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 04/09/2029
HAN-00017990 Khảo sát xây dựng Địa hình III 04/09/2029
44656 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn Xây dựng An Lập Phát
Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603230739
Địa chỉ: 31/26, KP4, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00017983
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00017983 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng II 16/11/2028
DON-00017983 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất) III 16/11/2028
DON-00017983 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 16/11/2028
44657 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC HƯNG THỊNH
Người đại diện: Hà Đắc Minh Khiết
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3600808154
Địa chỉ: Tổ 4,ấp 9/4 Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00017982
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00017982 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 16/11/2028
DON-00017982 Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 16/11/2028
44658 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoàng Hưng Việt
Người đại diện: Vũ Đình Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3601010135
Địa chỉ: Số 04, Lô A6, Khu GĐCB-QĐ4, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00017981
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00017981 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất) II 16/11/2028
DON-00017981 Thi công xây dựng công trình công nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất) II 16/11/2028
DON-00017981 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 16/11/2028
44659 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nguyên Phát
Người đại diện: Phan Thị Quỳnh Hoa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3603262378
Địa chỉ: E19, Đường D7, KP7, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00017980
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00017980 Thi công xây dựng công trình dân dụng II 16/11/2028
DON-00017980 Thi công xây dựng công trình công nghiệp (nhà kho, xưởng sản xuất) III 16/11/2028
44660 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Miền Đông
Người đại diện: Trịnh Thị Dung Hòa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4702000096
Địa chỉ: C5, tổ 11, KP1, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
Mã chứng chỉ: 00017979
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DON-00017979 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 24/10/2029
DON-00017979 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng (nhà các loại) II 24/10/2029
DON-00017979 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 24/10/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn