Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
46601 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Phương Linh Ia Sol
Người đại diện: Phạm Văn Thắng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5901004947
Địa chỉ: Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004219
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004219 Thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 25/09/2022
GIL-00004219 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
GIL-00004219 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 25/09/2022
46602 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hải
Người đại diện: Trần Thị Thủy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900699044
Địa chỉ: Tổ 3 thôn Iaping, TT. Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004218
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004218 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp II 05/12/2022
GIL-00004218 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 25/09/2022
GIL-00004218 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 30/10/2022
46603 Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn quản lý dự án DELTA
Người đại diện: Lê Kim Khánh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900450000
Địa chỉ: 76 Bùi Dự, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004217
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004217 Lập quy hoạch xây dựng III 25/09/2022
GIL-00004217 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
GIL-00004217 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
46604 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hưng Tín
Người đại diện: Lê Trung Tín
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900236920
Địa chỉ: 183 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004216
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004216 Thi công xây dựng công trình Thuỷ lợi I 13/02/2023
BXD-00004216 Thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 13/02/2023
BXD-00004216 Thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu) II 13/02/2023
46605 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Anh Đức
Người đại diện: Võ Minh Đức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900396201
Địa chỉ: Thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004215
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004215 Thi công xây dựng công trình dân dụng II 20/09/2029
GIL-00004215 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 20/04/2030
GIL-00004215 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
46606 Tên tổ chức: Xí nghiệp khảo sát thiết kế chi nhánh công ty 15
Người đại diện: Nguyễn Văn Quang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900189438
Địa chỉ: 01 Trần Đại Nghĩa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004214
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004214 Khảo sát xây dựng khảo sát địa hình III 25/09/2022
GIL-00004214 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
GIL-00004214 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 25/09/2022
46607 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thịnh Phú
Người đại diện: Nguyễn Khánh Toàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900409637
Địa chỉ: 07A Bùi Dự, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004213
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004213 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
GIL-00004213 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 25/09/2022
GIL-00004213 Khảo sát xây dựng khảo sát địa hình III 30/11/2028
46608 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Triệu Hải Gia Lai
Người đại diện: Nguyễn Văn Súy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900941898
Địa chỉ: 225/13/11/18, Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004212
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004212 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 25/09/2022
GIL-00004212 Thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 25/09/2022
GIL-00004212 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 25/09/2022
46609 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên xây dựng Nguyễn Minh Gia Lai
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900768636
Địa chỉ: 13/2 Chu Văn An, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004211
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004211 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
GIL-00004211 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
46610 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Hiếu Gia Lai
Người đại diện: Nguyễn Hiếu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5901021847
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004210
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004210 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
GIL-00004210 Thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 25/09/2022
46611 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG TỨ GIA
Người đại diện: Đoàn Văn Quang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900870132
Địa chỉ: 373 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004209
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00004209 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 22/07/2030
HAN-00004209 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III 22/07/2030
HAN-00004209 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 22/07/2030
46612 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên Gia Hào PL
Người đại diện: Ngô Quốc Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900653473
Địa chỉ: 241/4 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004208
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004208 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và TBA
III 16/10/2029
GIL-00004208 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
đèn tín hiệu, chống sét
III 16/10/2029
GIL-00004208 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 23/12/2030
46613 Tên tổ chức: Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế Khánh Hà Gia Lai
Người đại diện: Lương Quốc Đạt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5900867193
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004207
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004207 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
GIL-00004207 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
GIL-00004207 Thi công xây dựng công trình dân dụng III 25/09/2022
46614 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Quảng Đà Kon Tum
Người đại diện: Lê Văn Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6101116072
Địa chỉ: Xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00004206
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00004206 Khảo sát xây dựng khảo sát địa hình III 25/09/2022
GIL-00004206 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 25/09/2022
GIL-00004206 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông
đường bộ
III 25/09/2022
46615 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ TỨ NHÂN
Người đại diện: Huỳnh Minh Khôi
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1200647540
Địa chỉ: Số 21A Ngô Quyền, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Mã chứng chỉ: 00004205
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00004205 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 22/09/2022
TIG-00004205 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
cầu, đường bộ
III 22/09/2022
TIG-00004205 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 22/09/2022
46616 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Đồng Tiến
Người đại diện: Đinh Văn An
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1200361887
Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Mã chứng chỉ: 00004202
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00004202 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ, đường thủy
III 25/09/2022
TIG-00004202 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 25/09/2022
46617 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH
Người đại diện: NGÔ QUANG TRƯỜNG
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300673793
Địa chỉ: Số 259 Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00004199
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00004199 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 04/08/2031
BAN-00004199 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông đường bộ III 04/08/2031
BAN-00004199 Khảo sát xây dựng Địa chất, địa hình II 04/08/2031
46618 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Kiểm định công trình xây dựng Trung Tín
Người đại diện: Hoàng Xuân Trọng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1401988822
Địa chỉ: Đường Gò Tháp, Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Mã chứng chỉ: 00004187
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
DOT-00004187 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) II 20/09/2022
46619 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VIWASE)
Người đại diện: Nguyễn Như Hà
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0100104792
Địa chỉ: số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã chứng chỉ: 00004186
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004186 Khảo sát xây dựng I 22/09/2022
BXD-00004186 Lập quy hoạch xây dựng Hệ thống Hạ tầng kỹ thuật I 22/09/2022
BXD-00004186 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi I 22/09/2022
46620 Tên tổ chức: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ - VINACOMIN
Người đại diện: Đào Hồng Quảng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0100101594
Địa chỉ: số 3, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00004185
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BXD-00004185 Khảo sát xây dựng Địa hình, Địa chất công trình I 22/09/2022
BXD-00004185 Lập quy hoạch xây dựng III 22/09/2022
BXD-00004185 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp (khai thác mỏ và chế biến khoáng sản), Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) I 22/09/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn