Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
51201 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP ĐIỆN 81
Người đại diện: VÕ QUANG HIỂN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300624221
Địa chỉ: Tầng 3 Số 263 Trần Quang Khải, phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003173
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003173 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Đường dây và trạm biến áp III 23/07/2022
QNG-00003173 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống chiếu sáng) III 23/07/2022
QNG-00003173 Giám sát thi công xây dựng công trình Đường dây và trạm biến áp III 23/07/2022
51202 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên thương mại và xây dựng Ánh Quang
Người đại diện: Lê Đình Quang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300698079
Địa chỉ: 442/27/12 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003172
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003172 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 23/07/2022
QNG-00003172 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 23/07/2022
QNG-00003172 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 26/09/2029
51203 Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp xây dựng Hà Vân
Người đại diện: Võ Chín
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300304616
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003171
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003171 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi II 17/01/2029
QNG-00003171 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 17/01/2029
QNG-00003171 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ II 23/07/2022
51204 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoàng Hạ
Người đại diện: Lê Thị Kim Oanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300475308
Địa chỉ: Tổ 19, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003170
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003170 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện chiếu sáng) III 14/03/2029
QNG-00003170 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 14/03/2029
QNG-00003170 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 14/05/2023
51205 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Tự Cường
Người đại diện: Hồ Văn Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300343213
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003169
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003169 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 26/06/2029
QNG-00003169 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 04/07/2023
QNG-00003169 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 23/07/2022
51206 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên 19/5
Người đại diện: Đặng Thành Long
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300351768
Địa chỉ: Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003168
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003168 Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ II 21/12/2022
QNG-00003168 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 21/12/2022
QNG-00003168 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 23/07/2022
51207 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Thuận Thành Huy
Người đại diện: Nguyễn Thị Thùy Vương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300772124
Địa chỉ: Tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003167
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003167 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 23/07/2022
QNG-00003167 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 23/07/2022
51208 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn đầu tư & xây dựng Trọng Thành
Người đại diện: Võ Văn Trọng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300540042
Địa chỉ: Số 19, đường Trương Quang Giao, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003166
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003166 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 23/07/2022
QNG-00003166 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 23/07/2022
QNG-00003166 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 23/07/2022
51209 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn - quản lý dự án xây dựng 36
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Ảnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300378544
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003165
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003165 Khảo sát xây dựng Địa hình III 23/07/2022
QNG-00003165 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 23/07/2022
QNG-00003165 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 23/07/2022
51210 Tên tổ chức: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Uy
Người đại diện: Lê Chí Thanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300521473
Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Trãi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003164
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003164 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi III 21/09/2022
QNG-00003164 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 21/09/2022
QNG-00003164 Khảo sát xây dựng Địa hình III 23/07/2022
51211 Tên tổ chức: Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Duy Linh
Người đại diện: Trần Văn Duy
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300791286
Địa chỉ: Tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003163
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003163 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 23/07/2022
QNG-00003163 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 23/07/2022
51212 Tên tổ chức: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đạt Tiến
Người đại diện: Cao Văn Pha
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300720623
Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003162
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003162 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi II 26/06/2029
QNG-00003162 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 31/08/2022
QNG-00003162 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 31/08/2022
51213 Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Công Trình Việt
Người đại diện: Phạm Nguyễn Đạt Nhân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300716225
Địa chỉ: Số 75 An Dương Vương, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003161
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003161 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 10/07/2022
QNG-00003161 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 05/03/2030
QNG-00003161 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 05/03/2030
51214 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên đầu tư xây dựng và thương mại Phú Bình
Người đại diện: Võ Thị Hòa Bình
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300594986
Địa chỉ: Số 167/2/1 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003160
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003160 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 10/07/2022
51215 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt
Người đại diện: Trần Văn Hòa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300320576
Địa chỉ: Tổ 03, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003159
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003159 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/10/2028
QNG-00003159 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 10/07/2022
QNG-00003159 Thi công xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 10/07/2022
51216 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Trung Thiên Tâm
Người đại diện: Đinh Thị Huệ Tâm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300575214
Địa chỉ: Số 238 đường Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003158
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003158 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 24/04/2029
QNG-00003158 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 26/11/2022
QNG-00003158 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 26/11/2022
51217 Tên tổ chức: Công ty TNHH xây dựng Vũ Hòa Phát
Người đại diện: Trần Thanh Vũ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300353973
Địa chỉ: Tổ 3, thôn Trung, Xã Trà Sơn, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003157
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003157 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 10/07/2022
HCM-00003157 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 27/05/2031
HCM-00003157 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 27/05/2031
51218 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vạn Tường
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Tâm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300354543
Địa chỉ: 82 Trần Tế Xương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003156
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003156 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 10/07/2022
QNG-00003156 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 10/07/2022
QNG-00003156 Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ III 10/07/2022
51219 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi
Người đại diện: Lê Ngọc Thiên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300208207
Địa chỉ: Số 35 đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00003155
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003155 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 10/07/2022
QNG-00003155 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 10/07/2022
51220 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoàng Khoa
Người đại diện: Lữ Quốc Đạt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300557670
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Châu ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00003154
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNG-00003154 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 14/05/2023
QNG-00003154 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 14/05/2023
QNG-00003154 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 10/07/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn