Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
41 Tên tổ chức: Công ty TNHH 79 Quảng Bình
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101100020
Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00058185
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058185 Khảo sát xây dựng Địa hình III 19/10/2031
QUB-00058185 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 19/10/2031
QUB-00058185 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/10/2031
42 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Thành Vinh
Người đại diện: Trương Ngọc Vinh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100261875
Địa chỉ: Số 44 đường Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00058184
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058184 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/10/2031
QUB-00058184 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 19/10/2031
QUB-00058184 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 19/10/2031
43 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần TVXD & DVTH Gia Phát
Người đại diện: Lê Đức Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101075367
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, TDP Diên Nam, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00058183
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058183 Khảo sát xây dựng Địa hình III 19/10/2031
QUB-00058183 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 19/10/2031
QUB-00058183 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/10/2031
44 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Đại Mỹ
Người đại diện: Nguyễn Đại Ninh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101037516
Địa chỉ: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00058182
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058182 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/10/2031
QUB-00058182 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/10/2031
QUB-00058182 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/10/2031
45 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bàu Sen
Người đại diện: Lê Văn Đoàn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101088976
Địa chỉ: Xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00058181
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00058181 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/10/2031
QUB-00058181 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 19/10/2031
QUB-00058181 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 19/10/2031
46 Tên tổ chức: Công ty TNHH TM&DV Hằng Linh 73
Người đại diện: Phan Thị Thu Hằng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101091224
Địa chỉ: Số 249 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057846
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057846 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/10/2031
QUB-00057846 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2031
47 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Minh Tường
Người đại diện: Trần Văn Tường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100754091
Địa chỉ: Thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057845
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057845 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 07/10/2031
QUB-00057845 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 07/10/2031
QUB-00057845 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/10/2031
48 Tên tổ chức: Công ty TNHH TMDV Cơ điện Thuận Phong
Người đại diện: Đinh Ngọc Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101051292
Địa chỉ: Số 30 đường Nguyễn Hữu Dật, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057844
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057844 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/10/2031
QUB-00057844 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 07/10/2031
QUB-00057844 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2031
49 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Anh Thịnh
Người đại diện: Phan Đức Ngọc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101094264
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057843
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057843 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/10/2031
QUB-00057843 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 07/10/2031
QUB-00057843 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 07/10/2031
50 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng An Phát Quảng Bình
Người đại diện: Đinh Viết Xuân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101100542
Địa chỉ: Số 65 đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057842
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057842 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 07/10/2031
QUB-00057842 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 07/10/2031
QUB-00057842 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 07/10/2031
51 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nhất Nguyên
Người đại diện: Trần Đăng Nguyên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101097829
Địa chỉ: Số 7, Ngõ 1, đường Nguyễn Hữu Dật, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057841
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057841 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 07/10/2031
QUB-00057841 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 07/10/2031
QUB-00057841 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 07/10/2031
52 Tên tổ chức: Công ty TNHH XDTM số 1 Quảng Ninh
Người đại diện: Nguyễn Văn Nhật
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101101232
Địa chỉ: Xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057840
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057840 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/10/2031
QUB-00057840 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 07/10/2031
QUB-00057840 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 07/10/2031
53 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và TMDV Cường Phát
Người đại diện: Nguyễn Trung Kiên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101099696
Địa chỉ: Thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00057839
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057839 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/10/2031
QUB-00057839 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 07/10/2031
QUB-00057839 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 07/10/2031
54 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Duy Phương
Người đại diện: Lê Hà Phương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101105727
Địa chỉ: Số 08 đường Lương Đình Của, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057838
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057838 Khảo sát xây dựng Địa hình III 07/10/2031
QUB-00057838 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 07/10/2031
QUB-00057838 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/10/2031
55 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Việt
Người đại diện: Nguyễn Văn Hòa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100994671
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057443
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057443 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/08/2031
QUB-00057443 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2031
QUB-00057443 Thi công xây dựng công trình Đường dây và TBA III 26/08/2031
56 Tên tổ chức: Công ty TNHH XD và TM Khải Hoàn
Người đại diện: Trương Quang Phồn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101088768
Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057442
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057442 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/08/2031
QUB-00057442 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 26/08/2031
57 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Vân Thanh
Người đại diện: Nguyễn Thanh Quân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101000851
Địa chỉ: Số 300 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00057441
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057441 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/08/2031
QUB-00057441 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/08/2031
58 Tên tổ chức: Công ty TNHH XDTH Phát Đạt
Người đại diện: Đinh Trọng Hà
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101099569
Địa chỉ: Thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00057440
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057440 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/08/2031
QUB-00057440 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 26/08/2031
QUB-00057440 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 26/08/2031
59 Tên tổ chức: Công ty TNHH TV & XD Hoàng Tiến
Người đại diện: Bùi Văn Thức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101105678
Địa chỉ: Tổ dân phố Hùng Phú, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00057439
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057439 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 26/08/2031
QUB-00057439 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/08/2031
QUB-00057439 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 26/08/2031
60 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Diệp Vinh
Người đại diện: Diệp Xuân Mỹ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101104219
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00057438
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00057438 Khảo sát xây dựng Đia hình III 26/08/2031
QUB-00057438 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 26/08/2031
QUB-00057438 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 26/08/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn