Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
64681 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phương Toàn
Người đại diện: Lê Thị Tuyết Phương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001004614
Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009188
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00009188 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 31/07/2033
HCM-00009188 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 31/07/2033
HCM-00009188 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ; cầu)
III 31/07/2033
64682 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Toàn
Người đại diện: Hồ Khánh Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000464400
Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ II, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009187
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00009187 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 09/08/2024
HCM-00009187 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 14/09/2033
HCM-00009187 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 14/09/2033
64683 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ LONG Á
Người đại diện: Phan Đức Tư
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0400559265
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00009185
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00009185 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp (đường dây điện và trạm biến áp); đường bộ; cầu; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn). III 13/03/2030
HAP-00009185 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: công nghiệp (đường dây điện và trạm biến áp); thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn). III 13/03/2030
HAN-00009185 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 27/10/2030
64684 Tên tổ chức: CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XÂY DỰNG – VẬN TẢI CAO NHẬT NAM
Người đại diện: Trần Phước Nhật
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000797953
Địa chỉ: Thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Mã chứng chỉ: 00009183
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00009183 Thi công xây dựng công trình HTKT III 30/12/2024
QUN-00009183 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/03/2033
QUN-00009183 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 12/03/2033
64685 Tên tổ chức: Công ty CP Tư vấn và Xây lắp Miền Trung
Người đại diện: Nguyễn Tấn Tĩnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000403623
Địa chỉ: Thôn Ngọc Bích, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009181
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00009181 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 11/08/2033
HCM-00009181 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 11/08/2033
HCM-00009181 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
(thủy lợi)
III 11/08/2033
64686 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Người đại diện: Trần Tiền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000815338
Địa chỉ: Lô 147 Đường Tôn Đức Thắng, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009180
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00009180 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 23/09/2029
HAN-00009180 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT III 23/09/2029
HAN-00009180 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 23/09/2029
64687 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Mê Kông
Người đại diện: Nguyễn Quang Hạnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000555753
Địa chỉ: 78 Nguyễn Thái Bình, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Mã chứng chỉ: 00009179
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00009179 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện - cơ điện; cấp - thoát nước) công trình
Dân dụng
III 07/10/2030
HCM-00009179 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; điện - cơ điện; cấp - thoát nước) công trình
Công nghiệp
III 07/10/2030
HCM-00009179 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
(cầu)
III 07/10/2030
64688 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THUẬN NAM
Người đại diện: Trần Thị Phương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001101897
Địa chỉ: Khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00009178
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00009178 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 08/01/2030
HAN-00009178 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp nhẹ III 08/01/2030
HAN-00009178 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 08/01/2030
64689 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PVB Thành Phú
Người đại diện: Đồng Phú Vân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001114448
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009177
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00009177 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng
Kết cấu
III 12/03/2033
QUN-00009177 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Kết cấu
III 12/03/2033
QUN-00009177 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/03/2033
64690 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần An Khởi Phát
Người đại diện: Lê Thế Quân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001088893
Địa chỉ: Số 01 Đoàn Kết, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Mã chứng chỉ: 00009176
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00009176 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 12/03/2033
QUN-00009176 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp III 12/03/2033
64691 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
Người đại diện: Ngô Đình Quang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000770704
Địa chỉ: Số 29 Hà Huy Giáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009174
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00009174 Khảo sát xây dựng Địa hình III 04/03/2030
HAN-00009174 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 04/03/2030
HAN-00009174 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 04/03/2030
64692 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Vinh Khang
Người đại diện: Trương Văn Quang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000882302
Địa chỉ: 20 Nguyễn Công Trứ, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Mã chứng chỉ: 00009173
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00009173 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 12/03/2033
QUN-00009173 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp III 12/03/2033
64693 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đức Ân Phát
Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000990467
Địa chỉ: Thôn Cẩm Phú 2, Xã Điện Phong, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00009172
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAN-00009172 Thi công xây dựng công trình Dân dụng II 03/08/2030
HAN-00009172 Thi công xây dựng công trình Giao thông Đường bộ II 03/08/2030
HAN-00009172 Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu III 03/08/2030
64694 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Nhân Trí
Người đại diện: Huỳnh Văn Trí
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000482858
Địa chỉ: Thôn Châu Khê, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009171
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00009171 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 09/06/2033
HCM-00009171 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 09/06/2033
HCM-00009171 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng
(đường dây và trạm biến áp)
III 09/06/2033
64695 Tên tổ chức: CÔNG TY CP VIỆT BẮC
Người đại diện: Đặng Xuân Bắc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000469536
Địa chỉ: Số 223 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009170
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HAP-00009170 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: dân dụng; đường bộ; cầu; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn). III 14/02/2030
HAP-00009170 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: công nghiệp (đường dây điện và trạm biến áp); thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn). III 14/02/2030
QUN-00009170 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/03/2033
64696 Tên tổ chức: Công ty CP Tư vấn Kiểm định xây dựng Phúc Hưng
Người đại diện: Lê Quốc Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000900544
Địa chỉ: Số 03 đường Lê Bá Trinh, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009169
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00009169 Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT II 22/07/2025
HAP-00009169 Khảo sát xây dựng III 28/09/2030
HAP-00009169 Lập quy hoạch xây dựng III 28/09/2030
64697 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư và xây lắp Nam Trung
Người đại diện: Tống Viết Mẫn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000994398
Địa chỉ: Tổ 8B, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Mã chứng chỉ: 00009168
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00009168 Thi công xây dựng công trình HTKT
điện
II 05/03/2025
QUN-00009168 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
đường dây và trạm biến áp đến <110kV
III 12/03/2033
64698 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Hoàng Thành Nam
Người đại diện: Bùi Nguyễn Hoài Trang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000742760
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009167
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUN-00009167 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/03/2033
QUN-00009167 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 12/03/2033
QUN-00009167 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/03/2033
64699 Tên tổ chức: CÔNG TY CP AN LẠC TIẾN
Người đại diện: Đoàn Như Vinh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4000903584
Địa chỉ: Khối phố Thuận Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009163
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00009163 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 16/10/2033
HCM-00009163 Khảo sát xây dựng - khảo sát địa chất công trình III 16/10/2033
HCM-00009163 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (kết cấu; cơ - điện; cấp - thoát nước) công trình dân dụng III 16/10/2033
64700 Tên tổ chức: Công ty CP Tư vấn phát triển Quảng Nam
Người đại diện: Châu Ngọc Phụ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001121533
Địa chỉ: Đường Quang Trung, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Mã chứng chỉ: 00009162
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00009162 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 12/01/2032
HCM-00009162 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
(đường bộ)
III 12/01/2032
HCM-00009162 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
(thủy lợi; đê điều)
III 12/01/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn