Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
8021 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Thanh Phát
Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701968736
Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00025513
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00025513 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; NN&PTNT III 09/07/2029
QNI-00025513 Thi công xây dựng công trình Thi công lắp đặt thiết bị công trình III 09/07/2029
8022 Tên tổ chức: Công ty CP Tư vấn xây dựng số 1
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701828376
Địa chỉ: Tổ 2, khu 9, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00025512
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00025512 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật III 09/07/2029
QNI-00025512 Thi công xây dựng công trình Thi công lắp đặt thiết bị công trình III 09/07/2029
8023 Tên tổ chức: Công ty TNHH 1TV Xây dựng và Thương mại Hải Dương
Người đại diện: Hoàng Thị Đường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701896288
Địa chỉ: Số nhà 52, phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00025511
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00025511 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; NN&PTNT III 09/07/2029
8024 Tên tổ chức: Công ty CP Xây dựng công trình ngầm Miền Đông ADQ
Người đại diện: Phan Nguyên Thao
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701986333
Địa chỉ: Tổ 5, Khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00025510
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00025510 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; NN&PTNT III 09/07/2029
8025 Tên tổ chức: Công ty CP Tư vấn và Kiểm định Quang Phát
Người đại diện: Nguyễn Việt Phương Đông
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701955085
Địa chỉ: Số nhà 601, tổ 8, khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00025509
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00025509 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 09/07/2029
QNI-00025509 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; thủy lợi III 09/07/2029
QNI-00025509 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 09/07/2029
8026 Tên tổ chức: Công ty CP Phát triển nhà và đô thị Quảng Yên
Người đại diện: Lê Thị Thanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701980934
Địa chỉ: Số 197, đường Nguyễn Bình, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00025508
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00025508 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; giao thông; hạ tầng kỹ thuật; NN&PTNT III 09/07/2029
QNI-00025508 Thi công xây dựng công trình Thi công lắp đặt thiết bị công trình điện III 09/07/2029
8027 Tên tổ chức: Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ACC
Người đại diện: Nguyễn Thị Dung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5700976879
Địa chỉ: Tổ 6, khu 9, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00025507
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00025507 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II 09/07/2029
QNI-00025507 Lập quy hoạch xây dựng Tư vấn lập quy hoạch xây dựng III 09/07/2029
QNI-00025507 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; giao thông III 09/07/2029
8028 Tên tổ chức: Công ty CP Xây dựng - Thương mại 385
Người đại diện: Hoàng Ngọc Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5701837356
Địa chỉ: Tổ 7, khu 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mã chứng chỉ: 00025506
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QNI-00025506 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 09/07/2029
QNI-00025506 Lập quy hoạch xây dựng Tư vấn lập quy hoạch xây dựng III 09/07/2029
QNI-00025506 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật III 09/07/2029
8029 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hoàng Long
Người đại diện: Nguyễn Minh Nhựt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1201585791
Địa chỉ: Số 79B, đường Trần Nguyên Hãn, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Mã chứng chỉ: 00025489
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00025489 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 10/06/2029
TIG-00025489 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủy lợi, đê điều
III 10/06/2029
TIG-00025489 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước.
III 10/06/2029
8030 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quốc Thắng
Người đại diện: Trần Nguyễn Quốc Thắng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1201596779
Địa chỉ: Số 119/22, đường Đống Đa, Khu phố 3, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Mã chứng chỉ: 00025488
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00025488 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình giao thông
Đường bộ
III 10/06/2029
TIG-00025488 Khảo sát xây dựng Địa hình III 10/06/2029
TIG-00025488 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 10/06/2029
8031 Tên tổ chức: DNTN Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Mai
Người đại diện: Phạm Duy Tân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1201542621
Địa chỉ: Ấp Ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Mã chứng chỉ: 00025487
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00025487 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 10/06/2029
8032 Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Huy Doanh
Người đại diện: Dương Quốc Minh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1201551873
Địa chỉ: Số 1063, Đường tỉnh 872, ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Mã chứng chỉ: 00025486
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00025486 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 10/06/2029
TIG-00025486 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước.
III 10/06/2029
TIG-00025486 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 10/06/2029
8033 Tên tổ chức: DNTN Lâm Trường
Người đại diện: Dương Quang Trường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1200513402
Địa chỉ: Số 487a, Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Mã chứng chỉ: 00025484
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00025484 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình giao thông
Cầu, đường bộ
III 10/06/2029
TIG-00025484 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 10/06/2029
TIG-00025484 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước; hệ thống chiếu sáng công cộng.
III 10/06/2029
8034 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Khánh Huỳnh
Người đại diện: Huỳnh Khánh Ngọc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1201450794
Địa chỉ: Số 1539, Ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
Mã chứng chỉ: 00025483
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TIG-00025483 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 10/06/2029
TIG-00025483 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhẹ
III 10/06/2029
8035 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Công Tạo Thành
Người đại diện: Sơn Hải Thương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2200545420
Địa chỉ: Ấp Mương Khai, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Mã chứng chỉ: 00025473
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
SOT-00025473 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nhiệp III 17/06/2029
8036 Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xây dựng Thanh Lâm
Người đại diện: Vưu Thanh Lâm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2200225646
Địa chỉ: Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Mã chứng chỉ: 00025472
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
SOT-00025472 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nhiệp III 17/06/2029
SOT-00025472 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 17/06/2029
8037 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV SX & TM THƯƠNG PHÁT
Người đại diện: Võ Thanh Thương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2100449554
Địa chỉ: Số 08 đường Phú Hòa,phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Mã chứng chỉ: 00025471
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TRV-00025471 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/12/2019
8038 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THIÊN PHƯỚC
Người đại diện: Nguyễn Văn Vị
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2100395690
Địa chỉ: Ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Mã chứng chỉ: 00025469
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TRV-00025469 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 28/12/2019
TRV-00025469 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/12/2019
8039 Tên tổ chức: HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG LONG HỮU
Người đại diện: Trần Đắc Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 580907000004
Địa chỉ: Khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Mã chứng chỉ: 00025468
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TRV-00025468 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 28/12/2019
TRV-00025468 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 28/12/2019
8040 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MTV THÀNH LONG
Người đại diện: Trần Quốc Bình
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2100351044
Địa chỉ: Ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Mã chứng chỉ: 00025467
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
TRV-00025467 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
thủy lợi
III 28/12/2019
TRV-00025467 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 28/12/2019
TRV-00025467 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 28/12/2019
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn