Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
81 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG & NỘI THẤT PHÚC KHANG
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Phúc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0316013855
Địa chỉ: Số 101 Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076278
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076278 Lập thiết kế quy hoạch xây dựng - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III 27/09/2033
HCM-00076278 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076278 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 27/09/2033
82 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ECO SPACE
Người đại diện: Lê Phan Thành Chinh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0315120614
Địa chỉ: Số 256 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076277
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076277 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076277 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 27/09/2033
HCM-00076277 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 27/09/2033
83 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯƠNG BẢO
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0315637829
Địa chỉ: Số 340/57/14 Đường Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076276
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076276 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076276 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 27/09/2033
HCM-00076276 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
(đường bộ)
III 27/09/2033
84 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ACON
Người đại diện: Huỳnh Bá Quý
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0401676571
Địa chỉ: Số 925/3 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Mã chứng chỉ: 00076275
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076275 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076275 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 27/09/2033
HCM-00076275 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 27/09/2033
85 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ SỐ 1
Người đại diện: Koong Vĩnh Cường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0313065397
Địa chỉ: Số 100/25D đường Phong Phú, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076274
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076274 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076274 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 27/09/2033
HCM-00076274 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 27/09/2033
86 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHƯỚC
Người đại diện: Lại Thế Đồng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4201203060
Địa chỉ: Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Mã chứng chỉ: 00076273
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076273 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076273 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 27/09/2033
HCM-00076273 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 27/09/2033
87 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THANH THẢO
Người đại diện: Nguyễn Vui
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0402136882
Địa chỉ: Số 105 Trần Đình Tri, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Mã chứng chỉ: 00076272
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076272 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076272 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 27/09/2033
HCM-00076272 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ; cầu)
III 27/09/2033
88 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUẬN PHÁT
Người đại diện: Lê Thị Hương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4201860299
Địa chỉ: Khu gia đình Hải Quân, tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Mã chứng chỉ: 00076271
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076271 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076271 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 27/09/2033
HCM-00076271 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 27/09/2033
89 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊA ỐC VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN T&T
Người đại diện: Cao Anh Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0315605055
Địa chỉ: Số 200/74/8 Bưng Ông Thoàn, KP1, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076270
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076270 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076270 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 27/09/2033
HCM-00076270 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước; thoát nước)
III 27/09/2033
90 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHÔNG GIỚI HẠN
Người đại diện: Hà Thị Minh Trang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0317403833
Địa chỉ: T1-A03a.18, C/c M-ONE, Số 35/12 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076269
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076269 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 27/09/2033
HCM-00076269 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076269 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 27/09/2033
91 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG MINH QUẢNG NGÃI
Người đại diện: Nguyễn Thị Thùy Dung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300872390
Địa chỉ: Thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Mã chứng chỉ: 00076268
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076268 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076268 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 27/09/2033
HCM-00076268 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 27/09/2033
92 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGỌC LÂN
Người đại diện: Trần Thị Huế
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3700670037
Địa chỉ: Số 51/34, Đường Bế Văn Đàn, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Mã chứng chỉ: 00076267
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076267 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 27/09/2033
HCM-00076267 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 27/09/2033
HCM-00076267 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 27/09/2033
93 Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Anh Long
Người đại diện: Đặng Quang Vinh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3801183505
Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mã chứng chỉ: 00076266
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BIP-00076266 Khảo sát xây dựng Địa hình III 26/09/2033
BIP-00076266 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 26/09/2033
BIP-00076266 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 26/09/2033
94 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRÚC LÂM
Người đại diện: Lê Trung Kiên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3502307752
Địa chỉ: Số 235 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã chứng chỉ: 00076258
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076258 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 26/09/2033
HCM-00076258 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 26/09/2033
HCM-00076258 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước; xử lý chất thải rắn)
III 26/09/2033
95 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẠCH ANH PHÚ
Người đại diện: Đào Duy Tuyên
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6101181755
Địa chỉ: Số nhà 374, Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Mã chứng chỉ: 00076257
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076257 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 26/09/2033
HCM-00076257 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 26/09/2033
HCM-00076257 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước; xử lý chất thải rắn)
III 26/09/2033
96 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG BIVICO
Người đại diện: Bùi Quốc Trưởng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3703132559
Địa chỉ: Số 424/44/17A, Đường Lê Hồng Phong, Tổ 3, Khu 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Mã chứng chỉ: 00076256
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076256 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 26/09/2033
HCM-00076256 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước)
III 26/09/2033
HCM-00076256 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 26/09/2033
97 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PHÚC AN KHANG
Người đại diện: Nguyễn Bảo Trung
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0317066056
Địa chỉ: Số 10 Đường 28, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076255
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076255 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 26/09/2033
HCM-00076255 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
(đường bộ)
III 26/09/2033
HCM-00076255 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
(thủy lợi, đê điều)
III 26/09/2033
98 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH DƯƠNG CITY
Người đại diện: Đinh Thị Huyền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3702879884
Địa chỉ: Số 324 Đường 30/4, Khu phố 19, Tổ 3, phường Chánh Nghĩa, thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Mã chứng chỉ: 00076254
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076254 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 26/09/2033
HCM-00076254 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình nhà công nghiệp: III 26/09/2033
HCM-00076254 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thẩm tra thiết kế xây dựng (kết cấu; cơ - điện; cấp - thoát nước) công trình dân dụng III 26/09/2033
99 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH NGUYÊN
Người đại diện: Đoàn Anh Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0314833242
Địa chỉ: Số 146/31A Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076253
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076253 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình III 26/09/2033
HCM-00076253 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 26/09/2033
HCM-00076253 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 26/09/2033
100 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƯƠNG PHÚC
Người đại diện: Dương Thế Học
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0317997633
Địa chỉ: Số 41/4 Trần Kế Xương, Phường 07, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng chỉ: 00076252
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
HCM-00076252 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 26/09/2033
HCM-00076252 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 26/09/2033
HCM-00076252 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng III 26/09/2033
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn