Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
81 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoàng Anh QB
Người đại diện: Lê Thị Thu Nga
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100492336
Địa chỉ: Chợ Cuồi, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00055167
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055167 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/06/2031
QUB-00055167 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 01/06/2031
QUB-00055167 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 01/06/2031
82 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Gia Hưng
Người đại diện: Nguyễn Đại Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100997337
Địa chỉ: Số 67 đường Phan Bội Châu, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00055166
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055166 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/06/2031
QUB-00055166 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 01/06/2031
83 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đức Tuấn
Người đại diện: Nguyễn Văn Nhật
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100977972
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00055165
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055165 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/06/2031
QUB-00055165 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 01/06/2031
QUB-00055165 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 01/06/2031
84 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Phong Vũ
Người đại diện: Nguyễn Văn Song
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100966196
Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00055164
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00055164 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/06/2031
85 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Văn Thịnh Phát
Người đại diện: Trương Văn Phụ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101067327
Địa chỉ: Thôn Tân Lý, xã Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00054852
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054852 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054852 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/05/2031
QUB-00054852 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 25/05/2031
86 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Bảo Khôi
Người đại diện: Nguyễn Chí Văn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101101257
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00054851
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054851 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054851 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 25/05/2031
QUB-00054851 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/05/2031
87 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Thống Nhất
Người đại diện: Nguyễn Phong Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101053412
Địa chỉ: Tổ dân phố Đức Trường, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00054850
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054850 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054850 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/05/2031
QUB-00054850 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 25/05/2031
88 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Quang Lập
Người đại diện: Trần Thế Lập
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101021347
Địa chỉ: Xã Quang Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00054849
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054849 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054849 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/05/2031
QUB-00054849 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 25/05/2031
89 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Tuấn
Người đại diện: Ngô Quốc Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100437416
Địa chỉ: Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00054848
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054848 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054848 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 25/05/2031
QUB-00054848 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 25/05/2031
90 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tổng hợp Đức Hoàng
Người đại diện: Ngô Thị Hằng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101067101
Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00054847
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054847 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054847 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 25/05/2031
QUB-00054847 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/05/2031
91 Tên tổ chức: Công ty TNHH XD Nhật Đức
Người đại diện: Võ Minh Đức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101101017
Địa chỉ: Số 04 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00054846
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054846 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054846 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/05/2031
QUB-00054846 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 25/05/2031
92 Tên tổ chức: Công ty TNHH ĐTXD & TM Phúc Phát
Người đại diện: Mai Xuân Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101081314
Địa chỉ: Thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00054845
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054845 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054845 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/05/2031
QUB-00054845 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 25/05/2031
93 Tên tổ chức: Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây Dựng PI
Người đại diện: Nguyễn Vũ Thanh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101096825
Địa chỉ: Đội 7, thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00054844
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054844 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054844 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
94 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Kiến Giang
Người đại diện: Nguyễn Thị Hằng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101092813
Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00054843
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00054843 Khảo sát xây dựng Địa hình III 25/05/2031
QUB-00054843 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/05/2031
QUB-00054843 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/05/2031
95 Tên tổ chức: Công ty TNHH Ngôi Nhà Xanh QB
Người đại diện: Cao Viết Sắc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101098660
Địa chỉ: Số 5/15 đường Trần Quang Khải, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00053818
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053818 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 27/04/2031
QUB-00053818 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 27/04/2031
QUB-00053818 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 27/04/2031
96 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Nam Quân
Người đại diện: Mai Thế An Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101099689
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00053817
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053817 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Điện chiếu sáng
III 27/04/2031
QUB-00053817 Thi công xây dựng công trình Đường dây và TBA III 27/04/2031
97 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Bình Phú
Người đại diện: Hoàng Đức Thắng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100266312
Địa chỉ: Thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00053816
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053816 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 27/04/2031
QUB-00053816 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/04/2031
QUB-00053816 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 27/04/2031
98 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Minh An
Người đại diện: Trương Quang Dục
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101098149
Địa chỉ: Thôn Thượng Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00053815
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053815 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 27/04/2031
QUB-00053815 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 27/04/2031
QUB-00053815 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/04/2031
99 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Hưng QB
Người đại diện: Võ Thị Hường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101048490
Địa chỉ: Thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053814
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053814 Khảo sát xây dựng Địa hình III 27/04/2031
QUB-00053814 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 27/04/2031
QUB-00053814 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 27/04/2031
100 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Phước Thịnh Tâm
Người đại diện: Nguyễn Văn Hoàng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100743847
Địa chỉ: Thôn Đức Môn, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053813
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053813 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 27/04/2031
QUB-00053813 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 27/04/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn