Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
101 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tổng hợp Thành Danh
Người đại diện: Vũ Thành Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101069684
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053812
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053812 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 27/04/2031
QUB-00053812 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 27/04/2031
QUB-00053812 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 27/04/2031
102 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Hoàng
Người đại diện: Võ Thế Hài
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101098477
Địa chỉ: Tổ dân phố 1 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053811
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053811 Khảo sát xây dựng Địa hình III 27/04/2031
QUB-00053811 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 27/04/2031
QUB-00053811 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 27/04/2031
103 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quang Minh INCO
Người đại diện: Nguyễn Tùng Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101099336
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053810
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053810 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 27/04/2031
QUB-00053810 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 27/04/2031
QUB-00053810 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 27/04/2031
104 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Tiến Minh
Người đại diện: Võ Hữu Nghĩa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101099985
Địa chỉ: Số 184 đường Nguyễn Thị Định, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053809
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053809 Khảo sát xây dựng Địa hình III 27/04/2031
QUB-00053809 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 27/04/2031
QUB-00053809 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 27/04/2031
105 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi
Người đại diện: Trần Văn Thỏ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100303885
Địa chỉ: Tổ dân phố 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053129
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053129 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 01/04/2031
QUB-00053129 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/04/2031
QUB-00053129 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 01/04/2031
106 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng TH&T
Người đại diện: Phan Tiến Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101030285
Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00053128
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053128 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/04/2031
QUB-00053128 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 01/04/2031
QUB-00053128 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 01/04/2031
107 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Đức Lê
Người đại diện: Lê Việt Đức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100473414
Địa chỉ: Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053127
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053127 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/04/2031
QUB-00053127 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 01/04/2031
QUB-00053127 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 01/04/2031
108 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Quang Cảnh
Người đại diện: Đỗ Quang Cảnh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101067951
Địa chỉ: Thôn Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00053126
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053126 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/04/2031
QUB-00053126 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 01/04/2031
QUB-00053126 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 01/04/2031
109 Tên tổ chức: Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiến trúc, Đầu tư và Thương mại Việt Nam
Người đại diện: Phạm Thị Phương Lan
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0104778644-001
Địa chỉ: Số 3/34 đường Lê Quý Đôn, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053125
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053125 Khảo sát xây dựng Địa hình II 01/04/2031
QUB-00053125 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng II 01/04/2031
QUB-00053125 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 01/04/2031
110 Tên tổ chức: Công ty TNHH TVXD Đức Sang 688
Người đại diện: Phan Xuân Bắc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101096335
Địa chỉ: Số 09 đường Trần Cát Chân, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053124
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053124 Khảo sát xây dựng Địa hình III 01/04/2031
QUB-00053124 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 01/04/2031
QUB-00053124 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 01/04/2031
111 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Định giá và Bất động sản Thế Hệ Mới
Người đại diện: Nguyễn Viết Hành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 31004943365
Địa chỉ: Số 46 đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053123
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053123 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 01/04/2031
QUB-00053123 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 01/04/2031
QUB-00053123 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/04/2031
112 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Trường Khang
Người đại diện: Nguyễn Trường Khang
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101085647
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00053122
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053122 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/04/2031
QUB-00053122 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 01/04/2031
QUB-00053122 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 01/04/2031
113 Tên tổ chức: Công ty TNHH XD & TM An Khang
Người đại diện: Lê Chí Nghĩa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101056646
Địa chỉ: Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00053121
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00053121 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 01/04/2031
QUB-00053121 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 01/04/2031
QUB-00053121 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 01/04/2031
114 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hương Sơn
Người đại diện: Trần Thanh Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100584869
Địa chỉ: Số 211 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00051019
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00051019 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/01/2031
QUB-00051019 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 25/01/2031
QUB-00051019 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 25/01/2031
115 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Trường An
Người đại diện: Đặng Văn Thoảng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101098163
Địa chỉ: Tổ dân phố Đức Trường, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00051018
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00051018 Khảo sát xây dựng Địa hình III 25/01/2031
QUB-00051018 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 25/01/2031
QUB-00051018 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 25/01/2031
116 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tín An
Người đại diện: Lê Thị Hồng Hương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101043277
Địa chỉ: Thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00051017
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00051017 Khảo sát xây dựng Địa hình III 25/01/2031
QUB-00051017 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 25/01/2031
QUB-00051017 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/01/2031
117 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xuân Chuẩn
Người đại diện: Bùi Văn Chuẩn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101001220
Địa chỉ: Tổ dân phố 2 Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00051016
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00051016 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/01/2031
QUB-00051016 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 25/01/2031
QUB-00051016 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/01/2031
118 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
Người đại diện: Lê Anh Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100130287
Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00051015
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00051015 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 25/01/2031
QUB-00051015 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 25/01/2031
QUB-00051015 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Cấp, thoát nước
III 25/01/2031
119 Tên tổ chức: Công ty TNHH Cơ khí Tuấn Nga
Người đại diện: Hồ Công Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100995393
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00051014
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00051014 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/01/2031
QUB-00051014 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 25/01/2031
QUB-00051014 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/01/2031
120 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Tổng hợp Thành Đạt
Người đại diện: Võ Thành Đạt
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101091714
Địa chỉ: Thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00051013
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00051013 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/01/2031
QUB-00051013 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 25/01/2031
QUB-00051013 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 25/01/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn