Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
121 Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Thái Nga
Người đại diện: Bùi Quang Thái
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100980710
Địa chỉ: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00051012
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00051012 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/01/2031
QUB-00051012 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 25/01/2031
QUB-00051012 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 25/01/2031
122 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây lắp VINA HOUSE
Người đại diện: Trần Văn Lực
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101001608
Địa chỉ: Tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00051011
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00051011 Khảo sát xây dựng Địa hình III 25/01/2031
QUB-00051011 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/01/2031
QUB-00051011 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 25/01/2031
123 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hạ tầng Quảng Bình
Người đại diện: Trần Lê Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101091129
Địa chỉ: Số 131 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00050299
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050299 Khảo sát xây dựng Địa hình III 07/01/2031
QUB-00050299 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 07/01/2031
QUB-00050299 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 07/01/2031
124 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phú Hòa
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Sơn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101065288
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00050298
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050298 Khảo sát xây dựng Địa hình III 07/01/2031
QUB-00050298 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 07/01/2031
QUB-00050298 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 07/01/2031
125 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Vận tải Trường Thành
Người đại diện: Dương Văn Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101019468
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00050297
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050297 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/01/2031
QUB-00050297 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 07/01/2031
QUB-00050297 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 07/01/2031
126 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Minh Phát
Người đại diện: Nguyễn Bá Phước
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101092901
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00050296
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050296 Khảo sát xây dựng Địa hình III 07/01/2031
QUB-00050296 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 07/01/2031
QUB-00050296 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 07/01/2031
127 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng EPC
Người đại diện: Trần Xuân Phú
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101094271
Địa chỉ: Số 76 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00050295
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050295 Khảo sát xây dựng Địa hình III 07/01/2031
QUB-00050295 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/01/2031
QUB-00050295 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 07/01/2031
128 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp TVC
Người đại diện: Trần Văn Công
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100672177
Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00050294
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050294 Khảo sát xây dựng Địa hình III 07/01/2031
QUB-00050294 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 07/01/2031
QUB-00050294 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/01/2031
129 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nghiệp Thành
Người đại diện: Lê Thị Như Ngọc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101076498
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00050293
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050293 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/01/2031
QUB-00050293 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 07/01/2031
130 Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bình Trị Phát
Người đại diện: Nguyễn Trí Thức
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101091104
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00050292
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050292 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/01/2031
QUB-00050292 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 07/01/2031
QUB-00050292 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 07/01/2031
131 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Oanh
Người đại diện: Hoàng Minh Nhất
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100981263
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00050291
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050291 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/01/2031
QUB-00050291 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 07/01/2031
QUB-00050291 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 07/01/2031
132 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Linh Dương
Người đại diện: Đậu Xuân Ngự
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100911717
Địa chỉ: Số 20 đường Quang Trung, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00050290
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00050290 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 07/01/2031
QUB-00050290 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 07/01/2031
QUB-00050290 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 07/01/2031
133 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tân Minh
Người đại diện: Dương Trung Tính
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101093101
Địa chỉ: Thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00049768
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00049768 Khảo sát xây dựng Địa hình III 23/12/2030
QUB-00049768 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 23/12/2030
QUB-00049768 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/12/2030
134 Tên tổ chức: Công ty TNHH Hoàng Hà QBC
Người đại diện: Hoàng Hà
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101015784
Địa chỉ: Số 166 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00049767
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00049767 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/12/2030
QUB-00049767 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 23/12/2030
QUB-00049767 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/12/2030
135 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Đại An
Người đại diện: Lê Thị Hiền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101093694
Địa chỉ: Số 96 đường F325, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00049766
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00049766 Khảo sát xây dựng Địa hình III 23/12/2030
QUB-00049766 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 23/12/2030
QUB-00049766 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/12/2030
136 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Tân Phát
Người đại diện: Phạm Văn Dũng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100316700
Địa chỉ: Tiểu khu Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00049765
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00049765 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/12/2030
QUB-00049765 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 23/12/2030
QUB-00049765 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/12/2030
137 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Nam Phong
Người đại diện: Phạm Thành Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101090968
Địa chỉ: Thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00049764
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00049764 Khảo sát xây dựng Địa hình III 23/12/2030
QUB-00049764 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 23/12/2030
QUB-00049764 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/12/2030
138 Tên tổ chức: Công ty TNHH TVTK và ĐTXD Miền Trung
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thành
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101092281
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00049763
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00049763 Khảo sát xây dựng Địa hình III 23/12/2030
QUB-00049763 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III 23/12/2030
QUB-00049763 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/12/2030
139 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Hùng Vương
Người đại diện: Phạm Huy Vương
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101022326
Địa chỉ: Số 37 đường Lương Thế Vinh, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00049762
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00049762 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 23/12/2030
QUB-00049762 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/12/2030
QUB-00049762 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/12/2030
140 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lâm Minh
Người đại diện: Lê Đức Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101002947
Địa chỉ: Thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00049761
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00049761 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/12/2030
QUB-00049761 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/12/2030
QUB-00049761 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/12/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn