Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
141 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hiệp Phát
Người đại diện: Lê Thị Ngọc Mai
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101088052
Địa chỉ: Thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00048715
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00048715 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 28/03/2032
QUB-00048715 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 28/03/2032
142 Tên tổ chức: Công ty TNHH Quốc Việt
Người đại diện: Nguyễn Văn Sỹ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100385503
Địa chỉ: Tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00046898
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00046898 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 09/10/2030
QUB-00046898 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 09/10/2030
QUB-00046898 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 09/10/2030
143 Tên tổ chức: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch
Người đại diện: Nguyễn Hoài Nam
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2533/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND huyện Bố Trạch
Địa chỉ: Số 51 đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00046097
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00046097 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 23/09/2030
QUB-00046097 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 23/09/2030
QUB-00046097 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông II 23/09/2030
144 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hiếu Hùng
Người đại diện: Phạm Minh Hiếu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100482287
Địa chỉ: Tiểu khu 2, thọ trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00046096
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00046096 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 23/09/2030
QUB-00046096 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/09/2030
QUB-00046096 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/09/2030
145 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phan Anh
Người đại diện: Nguyễn Thị Lân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101021675
Địa chỉ: Số 1, Ngõ 93 đường Trương Pháp, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00046095
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00046095 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/09/2030
QUB-00046095 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 23/09/2030
QUB-00046095 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/09/2030
146 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tuấn Lài
Người đại diện: Đinh Quang Tuấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101062456
Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00046094
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00046094 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/09/2030
QUB-00046094 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/09/2030
QUB-00046094 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/09/2030
147 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Ánh Linh
Người đại diện: Trần Ngọc Lượng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101087274
Địa chỉ: Thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00046093
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00046093 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/09/2030
QUB-00046093 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/09/2030
QUB-00046093 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/09/2030
148 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp ATC
Người đại diện: Trương Thanh Kiếm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101039880
Địa chỉ: Số 153 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00046092
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00046092 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 23/09/2030
QUB-00046092 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 23/09/2030
QUB-00046092 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/09/2030
149 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Mạnh Hùng
Người đại diện: Nguyễn Văn Cả
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100976714
Địa chỉ: Thôn Kim Lũ 2, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00046091
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00046091 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 23/09/2030
QUB-00046091 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 23/09/2030
QUB-00046091 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 23/09/2030
150 Tên tổ chức: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy
Người đại diện: Lê Văn Tân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3067/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Lệ Thủy
Địa chỉ: Số 66 đường Hùng Vương, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00045820
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00045820 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 11/09/2030
QUB-00045820 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 11/09/2030
QUB-00045820 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông II 11/09/2030
151 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tấn Minh
Người đại diện: Nguyễn Cao Tấn
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100820643
Địa chỉ: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00045819
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00045819 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/09/2030
QUB-00045819 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 11/09/2030
QUB-00045819 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/09/2030
152 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Hải Minh Quân
Người đại diện: Phạm Bá Hải
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100994576
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00045818
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00045818 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/09/2030
QUB-00045818 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 11/09/2030
QUB-00045818 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/09/2030
153 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Long Hoàng Gia
Người đại diện: Hoàng Văn Thường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101086538
Địa chỉ: Tổ dân phố Đức Trường, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00045817
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00045817 Khảo sát xây dựng Địa hình III 11/09/2030
QUB-00045817 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/09/2030
QUB-00045817 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông III 11/09/2030
154 Tên tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Quang Minh
Người đại diện: Trương Quang Đường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101033744
Địa chỉ: Tổ dân phố Chùa, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00045816
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00045816 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/09/2030
QUB-00045816 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 11/09/2030
QUB-00045816 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 11/09/2030
155 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Hòa
Người đại diện: Lê Minh Chính
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100288997
Địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00045815
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00045815 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/09/2030
QUB-00045815 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 11/09/2030
QUB-00045815 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 11/09/2030
156 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Xuân Liên
Người đại diện: Lê Thế Lâm
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101086834
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00045814
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00045814 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/09/2030
QUB-00045814 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 11/09/2030
QUB-00045814 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/09/2030
157 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng DTC
Người đại diện: Hoàng Hữu Đông
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100379186
Địa chỉ: Số 136B đường F325, tổ dân phố 8, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044553
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044553 Khảo sát xây dựng Địa chất III 13/08/2030
QUB-00044553 Khảo sát xây dựng Địa hình III 13/08/2030
QUB-00044553 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 13/08/2030
158 Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phú Gia An
Người đại diện: Trần Tuấn Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 310099555
Địa chỉ: Khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044552
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044552 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 13/08/2030
QUB-00044552 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044552 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 13/08/2030
159 Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Phú Mạnh
Người đại diện: Dương Thị Bích Hiền
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3100963144
Địa chỉ: Khu phố 6, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Mã chứng chỉ: 00044551
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044551 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044551 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 13/08/2030
160 Tên tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp Nam Hải
Người đại diện: Nguyễn Thị Phượng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3101055392
Địa chỉ: Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Mã chứng chỉ: 00044550
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
QUB-00044550 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 13/08/2030
QUB-00044550 Thi công xây dựng công trình Giao thông III 13/08/2030
QUB-00044550 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT III 13/08/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn