Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
STT Thông tin tổ chức Thông tin chứng chỉ
161 Tên tổ chức: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Quân Phát
Người đại diện: Trần Quốc Toản
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2500577335
Địa chỉ: Phố Phú Lâm, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã chứng chỉ: 00057190
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
VIP-00057190 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, nhà công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật (công trình cấp nước, thoát nước) III 17/08/2031
VIP-00057190 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ.
III 17/08/2031
VIP-00057190 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 17/08/2031
162 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HKC
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KHƠI
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301165880
Địa chỉ: Phố Lạc Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057174
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00057174 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước), công trình phục vụ nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 20/08/2031
BAN-00057174 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật III 20/08/2031
BAN-00057174 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật III 20/08/2031
163 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HỒNG KÔNG
Người đại diện: ĐẶNG QUỐC MỸ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300947966
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hanaka, phường Đồng Nguyên, thị Xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057173
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00057173 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông (đường bộ, cầu - hầm), Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 20/08/2031
164 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MINH NHẬT BẮC NINH
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ CHUYÊN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301174349
Địa chỉ: thôn Đồng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057172
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00057172 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 20/08/2031
BAN-00057172 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật, Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 20/08/2031
165 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LGO VIỆT NAM
Người đại diện: ĐÀO ĐỨC VÕ
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301131497
Địa chỉ: Thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057171
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00057171 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật, Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 20/08/2031
BAN-00057171 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật, Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 20/08/2031
166 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DUY VŨ
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẰNG
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2300928988
Địa chỉ: (NR Nguyễn Thị Thúy) Khu Hai Vân, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057170
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00057170 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp, đường dây và trạm biến áp, Giao thông đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước), công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 20/08/2031
167 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PI NETWORK
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301179308
Địa chỉ: Khu đất mới khu phố Tiêu Long, phường Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057169
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00057169 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (cầu, đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 20/08/2031
BAN-00057169 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp, đường dây và trạm biến áp, Giao thông (đường bộ, cầu - hầm), Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 20/08/2031
168 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM KINH BẮC
Người đại diện: TRẦN QUỐC THÀNH
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301175198
Địa chỉ: Thôn Thất Gian, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057168
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00057168 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Nhà Công nghiệp, đường dây và trạm biến áp, Giao thông (đường bộ, cầu - hầm), Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 20/08/2031
BAN-00057168 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông III 20/08/2031
169 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG PHÁT
Người đại diện: NGUYỄN QUANG THIỆN
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2301081503
Địa chỉ: Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057167
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
BAN-00057167 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường bộ), công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 20/08/2031
BAN-00057167 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 20/08/2031
170 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐA PHƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC THI
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2001150731
Địa chỉ: Số 61/18, đường Phạm Hồng Thám, Khóm 1, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Mã chứng chỉ: 00057166
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
CAM-00057166 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 20/08/2031
171 Tên tổ chức: Hợp tác xã xây dựng và vận tải Hà Thượng
Người đại diện: Nguyễn Văn Hòa
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1707000029
Địa chỉ: Xóm 7, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Mã chứng chỉ: 00057161
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
THN-00057161 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 18/08/2031
THN-00057161 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 18/08/2031
THN-00057161 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 18/08/2031
172 Tên tổ chức: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRẠM TẤU
Người đại diện: Huỳnh Quang Thái
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1609006
Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057160
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
YEB-00057160 Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp III 19/08/2031
173 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP TÂM AN
Người đại diện: Nguyễn Trung Quân
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5200923727
Địa chỉ: Số 170, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057159
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
YEB-00057159 Khảo sát xây dựng Địa chất, địa hình III 19/08/2031
YEB-00057159 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 19/08/2031
YEB-00057159 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp, HTKT (Trừ công trình xử lý chất thải rắn CTR)), Giao thông đường bộ, NN&PTNT (thủy lợi), đường dây và TBA III 19/08/2031
174 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÙNG PHÁT
Người đại diện: Đào Văn Hùng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5200923477
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057158
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
YEB-00057158 Giám sát thi công xây dựng công trình DD&CN, Giao thông đường bộ, NN&PTNT, HTKT III 19/08/2031
YEB-00057158 Thi công xây dựng công trình DD&CN, Giao thông đường bộ, NN&PTNT, HTKT III 19/08/2031
175 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN TÂY
Người đại diện: Nguyễn Văn Lý
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5200278918
Địa chỉ: Số nhà 115, tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057157
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
YEB-00057157 Thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT, giao thông (đường bộ), NN&PTNT, đường dây và TBA III 19/08/2031
176 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT DƯƠNG CITY
Người đại diện: Vũ Tuấn Trường
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5200921769
Địa chỉ: Tổ 3, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057156
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
YEB-00057156 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), NN&PTNT (thủy lợi) III 19/08/2031
YEB-00057156 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT, giao thông (cầu, đường bộ), NN&PTNT (thủy lợi) III 19/08/2031
YEB-00057156 Thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT, giao thông (cầu, đường bộ), NN&PTNT (thủy lợi) III 19/08/2031
177 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT Á ĐÔNG
Người đại diện: Nguyễn Việt Hưng
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5200898051
Địa chỉ: Tổ dân phố số 18, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Mã chứng chỉ: 00057155
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
YEB-00057155 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, nhà công nghiệp III 19/08/2031
YEB-00057155 Thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT, giao thông đường bộ, NN&PTNT III 19/08/2031
178 Tên tổ chức: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai
Người đại diện: Phạm Xuân Điệp
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 668 /QĐ-UBND
Địa chỉ: 71 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00057154
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00057154 Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp nhẹ II 19/08/2031
GIL-00057154 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 19/08/2031
GIL-00057154 Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông
đường bộ
II 19/08/2031
179 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÍN TÂM GIA LAI
Người đại diện: Tô Thị Mỹ Diệu
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5901105984
Địa chỉ: 328 Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Mã chứng chỉ: 00057153
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
GIL-00057153 Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp III 19/08/2031
180 Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HỒNG THANH
Người đại diện: Lâm Thị Thùy Anh
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4601575546
Địa chỉ: Tổ 8, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Mã chứng chỉ: 00057152
Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
THN-00057152 Thi công xây dựng công trình Giao thông
đường bộ
III 10/08/2031
THN-00057152 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 10/08/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn