Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Hoàng Văn Thuận
Ngày sinh: 04/07/1984
CMND: 060673390
Trình độ chuyên môn: KSXD cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121883 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 10/09/2026
2 Họ tên: Nguyễn Văn Chung
Ngày sinh: 28/10/1977
CMND: 151248275
Trình độ chuyên môn: KS-KTCT xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121882 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT, Giao thông (đường bộ), NN&PTNT II 10/09/2026
3 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 26/10/1985
CMND: 060728207
Trình độ chuyên môn: TC-Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121881 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT, NN&PTNT III 10/09/2026
4 Họ tên: Phạm Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 15/01/1985
CMND: 060744845
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121880 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT, NN&PTNT II 10/09/2026
5 Họ tên: Trần Cao Cường
Ngày sinh: 13/06/1986
CMND: 060763078
Trình độ chuyên môn: KS-KTCT xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121879 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT II 10/09/2026
6 Họ tên: Vũ Lê Châm Anh
Ngày sinh: 30/05/1977
CMND: 060582452
Trình độ chuyên môn: KTS
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121878 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 10/09/2026
YEB-00121878 Giám sát thi công xây dựng công trình DD&CN II 10/09/2026
7 Họ tên: Đào Trọng Thuần
Ngày sinh: 15/08/1967
CMND: 060645180
Trình độ chuyên môn: KTS
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121877 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 10/09/2026
8 Họ tên: Đỗ Quốc Khánh
Ngày sinh: 08/08/1981
CMND: 060675161
Trình độ chuyên môn: KS-CNKT giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121876 Khảo sát xây dựng (Địa hình) II 10/09/2026
YEB-00121876 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 10/09/2026
9 Họ tên: Nguyễn Đình Thấu
Ngày sinh: 05/08/1983
CMND: 090831042
Trình độ chuyên môn: KS-CNKT giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121875 Khảo sát xây dựng (Địa hình) II 10/09/2026
YEB-00121875 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 10/09/2026
10 Họ tên: Dương Viết Bẩy
Ngày sinh: 15/02/1988
Thẻ căn cước: 036088000074
Trình độ chuyên môn: - KS-CNKT công trình xây dựng - CĐ-CNKT giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121874 Khảo sát xây dựng (Địa hình) II 10/09/2026
YEB-00121874 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN, Giao thông (đường bộ) II 10/09/2026
11 Họ tên: Nguyễn Văn Sang
Ngày sinh: 19/08/1973
Thẻ căn cước: 025073001243
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121873 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT, Giao thông (đường bộ) II 10/09/2026
12 Họ tên: Đặng Trung Chính
Ngày sinh: 07/12/1979
CMND: 060590834
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121872 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT II 10/09/2026
YEB-00121872 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 10/09/2026
13 Họ tên: Phạm Gia Khâm
Ngày sinh: 17/11/1969
CMND: 060567991
Trình độ chuyên môn: KSXD cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121871 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) II 10/09/2026
14 Họ tên: Trịnh Thị Phương
Ngày sinh: 17/04/1971
CMND: 060487229
Trình độ chuyên môn: KSTL-Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121870 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT, Giao thông (đường bộ), NN&PTNT II 10/09/2026
15 Họ tên: Đặng Thị Hoạch
Ngày sinh: 02/04/1961
Thẻ căn cước: 001161021164
Trình độ chuyên môn: KSTL
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121869 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), NN&PTNT, HTKT (cấp, thoát nước) II 10/09/2026
16 Họ tên: Ngô Xuân Nam
Ngày sinh: 15/08/1971
Thẻ căn cước: 035071003756
Trình độ chuyên môn: TC-Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121868 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), NN&PTNT, HTKT (cấp, thoát nước) III 10/09/2026
17 Họ tên: Đặng Việt Long
Ngày sinh: 03/09/1971
Thẻ căn cước: 015071000312
Trình độ chuyên môn: KS-Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121867 Khảo sát xây dựng (Địa hình) II 10/09/2026
18 Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày sinh: 18/11/1975
Thẻ căn cước: 015075000817
Trình độ chuyên môn: KS-Địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121866 Khảo sát xây dựng (Địa chất công trình, địa chất thủy văn) II 10/09/2026
19 Họ tên: Nguyễn Đức Đoan
Ngày sinh: 20/09/1959
CMND: 060310325
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121865 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT II 10/09/2026
20 Họ tên: Đỗ Văn Cao
Ngày sinh: 25/09/1957
CMND: 060164743
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
YEB-00121864 Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN&HTKT II 10/09/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn