Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Nguyễn Mạnh Thám
Ngày sinh: 10/02/1984
CMND: 131428178
Trình độ chuyên môn: KS Liên ngành cơ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122724 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/10/2026
42 Họ tên: Mã Quang Hữu
Ngày sinh: 04/05/1991
CMND: 063252581
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122723 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/10/2026
43 Họ tên: Nguyễn Văn Hưng
Ngày sinh: 24/01/1985
CMND: 060709350
Trình độ chuyên môn: KS Công nghệ KT điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122722 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/10/2026
44 Họ tên: Phạm Tiến Dũng
Ngày sinh: 29/10/1993
Thẻ căn cước: 010093000203
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật XD (CĐ Quản lý XD)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122721 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/10/2026
LCA-00122721 Quản lý dự án công trình: DDCN&HTKT III 15/10/2026
45 Họ tên: Chu Minh Thức
Ngày sinh: 16/02/1978
CMND: 063470664
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122720 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/10/2026
LCA-00122720 Quản lý dự án (trừ công trình điện) III 15/10/2026
46 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 06/09/1985
CMND: 063152201
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122719 Định giá xây dựng III 15/10/2026
LCA-00122719 Quản lý dự án (trừ công trình điện) III 15/10/2026
47 Họ tên: Hoàng Văn Hải
Ngày sinh: 27/10/1982
CMND: 145074225
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122718 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III 15/10/2026
48 Họ tên: Hoàng Vinh Cường
Ngày sinh: 11/12/1983
CMND: 013313873
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122717 Giám sát Công trình Giao thông cầu, đường bộ II 15/10/2026
49 Họ tên: Bàn Đình Văn
Ngày sinh: 01/09/1986
Thẻ căn cước: 010086008513
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122716 Giám sát công trình NN&PTNT III 15/10/2026
50 Họ tên: Bùi Khắc Trung
Ngày sinh: 19/03/1981
CMND: 063059838
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122715 Quản lý dự án (trừ công trình điện) III 15/10/2026
51 Họ tên: Bùi Trung Kiên
Ngày sinh: 28/02/1982
CMND: 063066743
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122714 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 15/10/2026
52 Họ tên: Phạm An Chi
Ngày sinh: 10/12/1984
CMND: 063590090
Trình độ chuyên môn: CĐ điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122713 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 15/10/2026
LCA-00122713 Thiết kế cơ - điện công trình công trình III 15/10/2026
53 Họ tên: Hù Văn Cương
Ngày sinh: 10/03/1992
CMND: 063352029
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ KTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122712 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp III 15/10/2026
LCA-00122712 Thiết kế Kết cấu công trình III 15/10/2026
54 Họ tên: Bùi Văn Quyền
Ngày sinh: 16/08/1991
Thẻ căn cước: 034091002806
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ KTCTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122711 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp III 15/10/2026
LCA-00122711 Thiết kế Kết cấu công trình III 15/10/2026
55 Họ tên: Quyền Đức Hiếu
Ngày sinh: 11/01/1990
CMND: 060852627
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ KTXD cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122710 Khảo sát Địa hình III 15/10/2026
LCA-00122710 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 15/10/2026
56 Họ tên: Phạm Thị Trang
Ngày sinh: 04/07/1995
CMND: 152084522
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật TN nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122709 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều III 15/10/2026
LCA-00122709 Giám sát công trình NN&PTNT III 15/10/2026
57 Họ tên: Hà Mạnh Tiến
Ngày sinh: 12/01/1990
CMND: 151757317
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ KTXD cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122708 Giám sát Công trình Giao thông cầu, đường bộ III 15/10/2026
LCA-00122708 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 15/10/2026
58 Họ tên: Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 16/03/1987
CMND: 060807335
Trình độ chuyên môn: TC Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122707 Giám sát Công trình Giao thông cầu, đường bộ III 15/10/2026
59 Họ tên: Phan Văn Vinh
Ngày sinh: 25/03/1994
CMND: 063444693
Trình độ chuyên môn: KS. Kỹ thuật CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122706 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/10/2026
60 Họ tên: Nguyễn Viết kiên
Ngày sinh: 01/09/1982
CMND: 013390295
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122705 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/10/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn