Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: MAI VĂN THANH
Ngày sinh: 08/08/1970
Thẻ căn cước: 019070000922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu hầm ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122669 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
82 Họ tên: NGUYỄN VĂN MAI
Ngày sinh: 03/01/1966
CMND: 090683403
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122668 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
83 Họ tên: NGUYỄN TẤT THÀNH
Ngày sinh: 06/08/1986
CMND: 091089046
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122667 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
84 Họ tên: THÂN MINH THÁI
Ngày sinh: 20/06/1965
CMND: 090711408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122666 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
THN-00122666 Thiết kế Kết cấu công trình II 11/10/2026
85 Họ tên: NGUYỄN QUANG HUY
Ngày sinh: 14/10/1990
CMND: 091533385
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122665 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp III 11/10/2026
THN-00122665 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
86 Họ tên: HOÀNG NGỌC LỄ
Ngày sinh: 28/09/1963
Thẻ căn cước: 037063000054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122664 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
87 Họ tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Ngày sinh: 14/05/1981
CMND: 090726980
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122663 Giám sát Công trình Giao thông II 11/10/2026
88 Họ tên: HỒ XUÂN QUYẾT
Ngày sinh: 20/10/1973
CMND: 090683978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122662 Giám sát Công trình Giao thông II 11/10/2026
89 Họ tên: NGUYỄN THANH KIỀU
Ngày sinh: 19/05/1965
Thẻ căn cước: 019065000569
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường miền núi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122661 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
90 Họ tên: ĐẶNG QUANG DŨNG
Ngày sinh: 11/05/1984
Thẻ căn cước: 019084000663
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122660 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 11/10/2026
91 Họ tên: TRẦN LINH
Ngày sinh: 15/03/1988
Thẻ căn cước: 019088000481
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122659 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 11/10/2026
THN-00122659 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
92 Họ tên: ĐÀM ĐỨC CHIẾN
Ngày sinh: 08/10/1974
CMND: 090606173
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122658 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
93 Họ tên: HOÀNG NGỌC HÙNG
Ngày sinh: 01/08/1993
CMND: 091690425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122657 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 11/10/2026
94 Họ tên: ĐỖ THỊ THANH NGA
Ngày sinh: 21/07/1980
CMND: 090702587
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122656 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 11/10/2026
95 Họ tên: PHẠM VĂN SÁNG
Ngày sinh: 18/02/1985
Thẻ căn cước: 015085000482
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122655 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp II 11/10/2026
THN-00122655 Thiết kế Kết cấu công trình II 11/10/2026
96 Họ tên: ĐỖ THỊ KIM DUNG
Ngày sinh: 02/05/1982
CMND: 090754411
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đô thị ngành Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122654 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 11/10/2026
THN-00122654 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
97 Họ tên: Nguyễn Mạnh Thức
Ngày sinh: 29/04/1984
CMND: 145120472
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Hệ thống kỹ thuật trong công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122434 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
98 Họ tên: Nguyễn Ngọc Khuê
Ngày sinh: 05/09/1973
CMND: 011893477
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122433 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
99 Họ tên: Lại Khắc Đạt
Ngày sinh: 19/08/1985
CMND: 151465361
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122432 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
100 Họ tên: Đào Mạnh Cường
Ngày sinh: 22/11/1977
Thẻ căn cước: 037077001988
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình Biển Dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122431 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn