Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Trần Trung Nguyên
Ngày sinh: 26/12/1985
Thẻ căn cước: 036085005095
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122410 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
122 Họ tên: Nguyễn Quang Phú
Ngày sinh: 02/08/1989
Thẻ căn cước: 038089005349
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122409 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
123 Họ tên: Lê Xuân Vinh
Ngày sinh: 28/03/1987
CMND: 172970970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122408 Định giá xây dựng III 11/10/2026
124 Họ tên: Nguyễn Ngọc Ánh
Ngày sinh: 20/01/1989
CMND: 186863097
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122407 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
125 Họ tên: Đỗ Công Tùng
Ngày sinh: 01/10/1984
CMND: 111854000
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122406 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
THX-00122406 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
126 Họ tên: Lê Đình Tứ
Ngày sinh: 01/09/1977
CMND: 164023078
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122405 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều II 11/10/2026
127 Họ tên: Đàm Duy Lam
Ngày sinh: 20/10/1985
CMND: 172343461
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122404 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều II 11/10/2026
THX-00122404 Khảo sát địa hình II 11/10/2026
128 Họ tên: Nguyễn Viết Dũng
Ngày sinh: 01/09/1986
CMND: 186320713
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122403 Thiết kế Công trình Giao thông đường bộ II 11/10/2026
THX-00122403 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
129 Họ tên: Bùi Quang Phúc
Ngày sinh: 22/08/1985
CMND: 186100769
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122402 Thiết kế Công trình Giao thông đường bộ II 11/10/2026
THX-00122402 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
130 Họ tên: Nguyễn Trãi
Ngày sinh: 18/08/1980
CMND: 187667418
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122401 Thiết kế Công trình Giao thông đường bộ II 11/10/2026
THX-00122401 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
131 Họ tên: Đào Duy Huỳnh
Ngày sinh: 08/03/1972
CMND: 090618516
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122400 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
THX-00122400 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
132 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 21/02/1993
CMND: 091688637
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122399 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 11/10/2026
133 Họ tên: Đăng Trung Hiếu
Ngày sinh: 14/09/1987
Thẻ căn cước: 001087026270
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122398 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
134 Họ tên: Lê Thanh Tùng
Ngày sinh: 25/10/1991
Thẻ căn cước: 031091005669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân Dụng và Công Nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122397 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 11/10/2026
135 Họ tên: Phạm Văn Hưng
Ngày sinh: 28/02/1987
Thẻ căn cước: 031087005723
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122396 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
136 Họ tên: Nguyễn Văn Thuật
Ngày sinh: 18/09/1985
Thẻ căn cước: 031085006136
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122395 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
THX-00122395 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
137 Họ tên: Nguyễn Thái Hà Long
Ngày sinh: 13/05/1981
Thẻ căn cước: 048081000005
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122394 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
138 Họ tên: Phạm Tùng Lâm
Ngày sinh: 02/10/1987
Thẻ căn cước: 001087016780
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122393 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
THX-00122393 Quản lý dự án công trình Dân dụng và Công nghiệp II 11/10/2026
139 Họ tên: Lương Võ Sỹ
Ngày sinh: 03/02/1952
CMND: 111185920
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122392 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
140 Họ tên: Phạm Văn Ngọc
Ngày sinh: 01/07/1987
Thẻ căn cước: 030087011298
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122391 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn