Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
141 Họ tên: Phạm Văn Toàn
Ngày sinh: 23/07/1991
Thẻ căn cước: 001091014183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122390 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
142 Họ tên: Phạm Văn Quyết
Ngày sinh: 29/09/1984
CMND: 143002680
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy tàu thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122389 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
143 Họ tên: Mai Văn Tú
Ngày sinh: 10/04/1985
CMND: 172300360
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122388 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp , Hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
144 Họ tên: Phan Minh Nhật
Ngày sinh: 20/01/1987
CMND: 186480418
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122387 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
145 Họ tên: Đào Văn Thường
Ngày sinh: 05/03/1977
Thẻ căn cước: 027077016168
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00122379 Thiết kế kết cấu công trình II 08/10/2026
BAN-00122379 Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 08/10/2026
146 Họ tên: Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 20/06/1990
Thẻ căn cước: 027090009748
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00122378 Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 08/10/2026
BAN-00122378 Giao thông III 08/10/2026
147 Họ tên: Nguyễn Văn Hợi
Ngày sinh: 13/12/1995
CMND: 125590008
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00122377 Giao thông III 08/10/2026
148 Họ tên: Nguyễn Xuân Công
Ngày sinh: 10/09/1989
CMND: 125389966
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00122376 Giao thông đường bộ III 08/10/2026
BAN-00122376 Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 08/10/2026
149 Họ tên: Nguyễn Viết Hùng
Ngày sinh: 19/02/1990
CMND: 125357637
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00122375 Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 08/10/2026
BAN-00122375 Định giá xây dựng III 08/10/2026
150 Họ tên: Nguyễn Hải Anh
Ngày sinh: 27/12/1996
Thẻ căn cước: 027096001142
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00122374 Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 08/10/2026
BAN-00122374 Giao thông III 08/10/2026
151 Họ tên: Nguyễn Văn Mão
Ngày sinh: 06/10/1987
CMND: 125298353
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00122373 Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 08/10/2026
152 Họ tên: Đỗ Nhật Quang
Ngày sinh: 24/08/1997
CMND: 125784542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00122372 Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 08/10/2026
BAN-00122372 Giao thông III 08/10/2026
153 Họ tên: Trịnh Văn Linh
Ngày sinh: 29/09/1986
CMND: 125217166
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00122371 Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 08/10/2026
154 Họ tên: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày sinh: 11/09/1969
Thẻ căn cước: 030069004372
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122360 1. Định giá xây dựng III 07/10/2026
HAD-00122360 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 07/10/2026
155 Họ tên: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 23/02/1995
Thẻ căn cước: 030095010077
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122359 1. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 07/10/2026
HAD-00122359 2. Quản lý dự án công trình: Dân dụng, công nghiệp và HTKT; giao thông; thủy lợi III 07/10/2026
156 Họ tên: Vũ Xuân Sinh
Ngày sinh: 20/09/1966
Thẻ căn cước: 030066005641
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng- ngành XD dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122358 1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 07/10/2026
HAD-00122358 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 07/10/2026
157 Họ tên: Bùi Văn Tín
Ngày sinh: 03/03/1985
CMND: 142221975
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng- ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122357 1. Thiết kế Cơ-Điện công trình III 07/10/2026
HAD-00122357 2. Thiết kế cấp-thoát nước công trình III 07/10/2026
158 Họ tên: Đặng Khánh Toàn
Ngày sinh: 17/10/1995
CMND: 142743128
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật XD công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122356 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2026
HAD-00122356 2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 07/10/2026
159 Họ tên: Nhữ Việt Anh
Ngày sinh: 29/06/1996
CMND: 142726920
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122355 1. Giám sát xây dựng công trình thủy lợi III 07/10/2026
HAD-00122355 2. Quản lý dự án ĐTXD công trình thủy lợi III 07/10/2026
160 Họ tên: Nguyễn Đức Trọng
Ngày sinh: 26/11/1964
CMND: 141116863
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi- (ngành Máy xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122354 Quản lý dự án ĐTXD công trình: Giao thông, thủy lợi, đê điều. III 07/10/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn