Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
161 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 18/05/1990
Thẻ căn cước: 030090003054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122353 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 07/10/2026
HAD-00122353 2. Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng-công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2026
162 Họ tên: Lê Đức Phú
Ngày sinh: 16/01/1972
Thẻ căn cước: 030072000891
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu-Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122352 1. Giám sát xây dựng công trình thủy lợi, đê điều II 07/10/2026
HAD-00122352 2. Quản lý dự án ĐTXD công trình thủy lợi, đê điều II 07/10/2026
163 Họ tên: Tăng Xuân Bằng
Ngày sinh: 18/01/1984
Thẻ căn cước: 030084010569
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu-Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122351 1. Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông III 07/10/2026
HAD-00122351 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông III 07/10/2026
164 Họ tên: Bùi Văn Đô
Ngày sinh: 05/10/1993
Thẻ căn cước: 030093005529
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122350 1. Thiết kế công trình giao thông đường bộ III 07/10/2026
HAD-00122350 2. Khảo sát địa hình III 07/10/2026
165 Họ tên: Phạm Đăng Hảo
Ngày sinh: 26/10/1978
CMND: 141732888
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm- ngành XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122349 1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông II 07/10/2026
HAD-00122349 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông II 07/10/2026
166 Họ tên: Hoàng Thị Thanh
Ngày sinh: 06/08/1992
Thẻ căn cước: 036192002505
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122348 1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, đê điều, thủy lợi, dân dụng và HTKT III 07/10/2026
HAD-00122348 2. Định giá xây dựng III 07/10/2026
167 Họ tên: Vũ Đình Sứng
Ngày sinh: 09/04/1979
CMND: 141894586
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình-ĐKT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00122347 Khảo sát địa chất công trình II 07/10/2026
168 Họ tên: Nguyễn Nhật Minh
Ngày sinh: 10/05/1992
Thẻ căn cước: 060092010232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00122330 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình Năng lượng (đường dây và trạm biến áp) III 17/09/2026
169 Họ tên: Hồ Minh Tuấn
Ngày sinh: 20/02/1972
CMND: 260826764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00122329 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình Năng lượng (đường dây và trạm biến áp) III 17/09/2026
170 Họ tên: Trần Nguyễn Hoàng Gia
Ngày sinh: 02/01/1987
CMND: 261137004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00122328 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình Năng lượng (đường dây và trạm biến áp) III 17/09/2026
171 Họ tên: Đoàn Văn Bình
Ngày sinh: 10/12/1988
CMND: 183660185
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00122327 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 17/09/2026
BIT-00122327 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 17/09/2026
172 Họ tên: Nguyễn Thanh Xuân
Ngày sinh: 15/02/1991
CMND: 261148842
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00122326 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 17/09/2026
BIT-00122326 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 17/09/2026
173 Họ tên: Nguyễn Việt Hùng
Ngày sinh: 29/07/1982
Thẻ căn cước: 011082000004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00122325 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 04/10/2026
DIB-00122325 Định giá xây dựng III 04/10/2026
174 Họ tên: Nguyễn Hữu Khiêm
Ngày sinh: 02/09/1984
Thẻ căn cước: 011084005893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00122324 Định giá xây dựng III 04/10/2026
DIB-00122324 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 04/10/2026
175 Họ tên: Nguyễn Hữu Giang
Ngày sinh: 19/10/1992
Thẻ căn cước: 011092006325
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00122323 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 04/10/2026
DIB-00122323 Định giá xây dựng III 04/10/2026
176 Họ tên: Hoàng Văn Trung
Ngày sinh: 07/04/1990
Thẻ căn cước: 011090000372
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00122322 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 04/10/2026
DIB-00122322 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 04/10/2026
177 Họ tên: Nguyễn Đình Tám
Ngày sinh: 07/07/1994
Thẻ căn cước: 011094001544
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00122321 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 04/10/2026
178 Họ tên: Hoàng Văn Linh
Ngày sinh: 02/04/1986
Thẻ căn cước: 038086023328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00122320 Khảo sát địa hình III 04/10/2026
179 Họ tên: Lê Đình Quang
Ngày sinh: 04/07/1983
CMND: 040276048
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu – đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00122319 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 04/10/2026
180 Họ tên: Nguyễn Sỹ Thành
Ngày sinh: 19/08/1985
Thẻ căn cước: 042085002970
Trình độ chuyên môn: Trung cấp thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00122318 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 04/10/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn