Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: NGUYỄN THANH TRẦM
Ngày sinh: 08/01/1994
CMND: 312192144
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00116001 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 26/02/2026
TIG-00116001 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, nghĩa trang). III 26/02/2026
2 Họ tên: TRẦN THỊ NGỌC TIỀN
Ngày sinh: 16/12/1987
CMND: 311934882
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00116000 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). III 26/02/2026
3 Họ tên: ĐÀO TUẤN KHANH
Ngày sinh: 30/08/1983
CMND: 311774630
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TIG-00115999 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III 26/02/2026
TIG-00115999 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng). III 26/02/2026
4 Họ tên: Trần Ngô Trung Hậu
Ngày sinh: 08/09/1979
CMND: 363709408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00115998 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng. II 01/03/2026
CAT-00115998 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (Nhẹ, Dầu khí). III 01/03/2026
5 Họ tên: Phan Hiền Thanh
Ngày sinh: 05/02/1982
Thẻ căn cước: 086082000024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00115997 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình công nghiệp (Đường dây, trạm biến áp) III 01/03/2026
CAT-00115997 Thiết kế cơ - điện công trình Công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) III 01/03/2026
6 Họ tên: Trần Thị Minh Liên
Ngày sinh: 20/03/1987
CMND: 331941790
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00115996 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ). III 01/03/2026
7 Họ tên: LÊ HỒNG VINH
Ngày sinh: 08/12/1966
CMND: 211096945
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115995 Thiết kế cơ điện công trình công nghiệp (ĐD&TBA) III 25/02/2026
8 Họ tên: NGUYỄN VĂN THỊNH
Ngày sinh: 11/11/1988
CMND: 215125348
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115994 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 25/02/2026
BID-00115994 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 25/02/2026
9 Họ tên: TRẦN ĐỨC LÃM
Ngày sinh: 07/03/1987
CMND: 215040406
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115993 Thiết kế công trình Giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 25/02/2026
BID-00115993 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 25/02/2026
10 Họ tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG
Ngày sinh: 24/06/1979
CMND: 211697170
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115992 Thiết kế công trình Giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 25/02/2026
BID-00115992 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 25/02/2026
11 Họ tên: NGUYỄN HỒNG HÀ
Ngày sinh: 04/05/1991
CMND: 215134553
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115991 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 25/02/2026
BID-00115991 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng &HTKT( thoát nước) III 25/02/2026
12 Họ tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
Ngày sinh: 06/03/1987
CMND: 215069925
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115990 Định giá xây dựng III 25/02/2026
13 Họ tên: BÙI TRÍ THÀNH
Ngày sinh: 25/07/1987
CMND: 215064484
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115989 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 25/02/2026
14 Họ tên: TRƯƠNG ĐÌNH PHÙNG
Ngày sinh: 03/06/1978
CMND: 211508755
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115988 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp II 25/02/2026
BID-00115988 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 25/02/2026
15 Họ tên: ĐOÀN VĂN PHỐ
Ngày sinh: 10/06/1982
CMND: 211733855
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115987 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng-công nghiệp III 25/02/2026
BID-00115987 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 25/02/2026
16 Họ tên: NGUYỄN CÔNG THÀNH
Ngày sinh: 20/03/1983
CMND: 211784478
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115986 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 25/02/2026
BID-00115986 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 25/02/2026
17 Họ tên: TRẦN VIẾT PHI
Ngày sinh: 28/09/1981
CMND: 211687645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115985 Thiết kế cơ điện công trình công nghiệp (ĐD&TBA) III 25/02/2026
18 Họ tên: NGUYỄN HỮU VINH
Ngày sinh: 28/04/1995
CMND: 215288219
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115984 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp (ĐD&TBA) III 25/02/2026
19 Họ tên: TRẦN VĂN PHONG
Ngày sinh: 10/10/1977
CMND: 211630155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115983 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 25/02/2026
20 Họ tên: TRẦN MINH NHỰT
Ngày sinh: 14/01/1987
CMND: 211878066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00115982 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng&HTKT(cấp thoát nước, đường giao thông) III 25/02/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn