Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Vũ Trọng Hòa
Ngày sinh: 01/03/1985
Thẻ căn cước: 038085017688
Trình độ chuyên môn: Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00113437 Giám sát công trình dân dụng hạ tầng kỹ thuật III 07/01/2026
THH-00113437 Quản lý dự án (công trình dân dụng, HTKT) III 07/01/2026
182 Họ tên: Nguyễn Văn Ngọc
Ngày sinh: 04/06/1992
CMND: 174037368
Trình độ chuyên môn: CN KT công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00113436 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp III 07/01/2026
THH-00113436 Giám sát công trình dân dụng hạ tầng kỹ thuật III 07/01/2026
183 Họ tên: Phạm Viết Vinh
Ngày sinh: 20/02/1980
CMND: 171712999
Trình độ chuyên môn: xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00113435 Quản lý dự án công trình giao thông (đường bộ) III 07/01/2026
THH-00113435 Giám sát công trình giao thông (đường bộ) III 07/01/2026
184 Họ tên: Mai Xuân Dũng
Ngày sinh: 29/12/1983
Thẻ căn cước: 038083002400
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00113434 Giám sát dân dụng và hạ tầng kỹ thuật III 07/01/2026
185 Họ tên: Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 10/09/1981
Thẻ căn cước: 017081000034
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00113430 Thiết kế cơ - điện công trình II 31/12/2025
HTV-00113430 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 31/12/2025
186 Họ tên: Lê Học Khoa
Ngày sinh: 05/12/1978
CMND: 111562248
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00113429 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 31/12/2025
187 Họ tên: Trịnh Quang Hưng
Ngày sinh: 23/03/1990
CMND: 013038783
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113358 Quản lý dự án III 31/12/2025
188 Họ tên: Nguyễn Việt Anh
Ngày sinh: 25/07/1994
Thẻ căn cước: 001094016955
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113357 Quản lý dự án III 31/12/2025
189 Họ tên: Ngô Văn Thái
Ngày sinh: 10/04/1989
Thẻ căn cước: 001089017915
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113356 Quản lý dự án III 31/12/2025
190 Họ tên: Bùi Tuấn Anh
Ngày sinh: 01/08/1990
CMND: 131275311
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113355 Quản lý dự án III 31/12/2025
191 Họ tên: Mai Xuân Hải
Ngày sinh: 06/05/1976
CMND: 012869840
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư thủy lợi ngành công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113354 Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 31/12/2025
192 Họ tên: Đào Mạnh Hà
Ngày sinh: 18/01/1982
Thẻ căn cước: 030082008411
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113353 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 31/12/2025
193 Họ tên: Trần Tiến Guynh
Ngày sinh: 19/10/1992
Thẻ căn cước: 044092002429
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113352 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp III 31/12/2025
194 Họ tên: Lê Xuân Tùng Lâm
Ngày sinh: 12/08/1985
CMND: 172279881
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113351 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 31/12/2025
195 Họ tên: Nguyễn Thế Hoàng
Ngày sinh: 06/08/1976
Thẻ căn cước: 001076026992
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113350 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 31/12/2025
196 Họ tên: Trần Minh Trường
Ngày sinh: 02/08/1962
Thẻ căn cước: 034062003389
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113349 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ II 31/12/2025
197 Họ tên: Nguyễn Việt Dũng
Ngày sinh: 23/12/1994
CMND: 017306327
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113348 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình xây dựng III 31/12/2025
198 Họ tên: Lê Viết Dũng
Ngày sinh: 30/08/1995
CMND: 187519401
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113347 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình xây dựng III 31/12/2025
199 Họ tên: Phạm Hưng
Ngày sinh: 28/02/1979
CMND: 100909656
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành tin học xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113346 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 31/12/2025
200 Họ tên: Nguyễn Duy Thanh
Ngày sinh: 21/02/1989
CMND: 013573877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00113345 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp III 31/12/2025
HAN-00113345 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp III 31/12/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn