Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
181 Họ tên: Lê Ngọc Sáng
Ngày sinh: 12/10/1988
CMND: 212640276
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Công Nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098187 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
182 Họ tên: Trần Thanh Tuệ
Ngày sinh: 11/03/1970
CMND: 025029098
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098186 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 04/08/2025
183 Họ tên: Võ Anh Tú
Ngày sinh: 20/12/1990
CMND: 241109496
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098185 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 04/08/2025
184 Họ tên: Nguyễn Tam Hòa
Ngày sinh: 14/08/1974
Thẻ căn cước: 079074010452
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098184 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
185 Họ tên: Lê Tùng Quân
Ngày sinh: 18/09/1992
CMND: 187203240
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098183 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 04/08/2025
HCM-00098183 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cấp thoát nước công trình dân dụng - công nghiệp III 04/08/2025
186 Họ tên: Vũ Đình Diệm
Ngày sinh: 24/07/1992
CMND: 285281251
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thủy - Thềm lục địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098182 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cảng đường thủy nội địa) III 04/08/2025
187 Họ tên: Phan Văn Anh
Ngày sinh: 18/08/1992
CMND: 194441075
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098181 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 04/08/2025
HCM-00098181 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 04/08/2025
188 Họ tên: Trần Thanh Truyền
Ngày sinh: 25/02/1986
CMND: 321212250
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Vật liệu xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098180 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III 04/08/2025
189 Họ tên: Hồ Văn Vân
Ngày sinh: 15/03/1992
CMND: 197270765
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098179 Định giá xây dựng III 04/08/2025
HCM-00098179 Khảo sát địa hình công trình công nghiệp III 04/08/2025
190 Họ tên: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 10/10/1991
CMND: 250723798
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098178 Định giá xây dựng III 04/08/2025
191 Họ tên: Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 04/08/1974
Thẻ căn cước: 079074012772
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098177 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 04/08/2025
192 Họ tên: Lê Minh Phi
Ngày sinh: 02/02/1991
CMND: 212752495
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098176 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) II 04/08/2025
HCM-00098176 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 04/08/2025
193 Họ tên: Lê Tấn Phong
Ngày sinh: 20/09/1992
CMND: 301417106
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098175 Thiết kế điện công trình dân dụng II 04/08/2025
194 Họ tên: Trần Văn Tiến
Ngày sinh: 29/12/1990
CMND: 215183406
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098174 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 04/08/2025
195 Họ tên: Võ Minh Việt
Ngày sinh: 15/02/1981
Thẻ căn cước: 089081000245
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy công đồng bằng Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098173 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 04/08/2025
196 Họ tên: Dư Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 02/06/1991
CMND: 381532804
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098172 Khảo sát địa hình công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 04/08/2025
197 Họ tên: Nguyễn Như Nhật
Ngày sinh: 25/07/1994
CMND: 215316208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098171 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 04/08/2025
198 Họ tên: Hoàng Anh
Ngày sinh: 30/01/1992
CMND: 230868929
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098170 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 04/08/2025
199 Họ tên: Trần Thanh Lộc
Ngày sinh: 29/01/1995
CMND: 215310681
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098169 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 04/08/2025
200 Họ tên: Nguyễn Tuấn Quốc
Ngày sinh: 04/05/1993
Thẻ căn cước: 079093015410
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00098168 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 04/08/2025
HCM-00098168 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 04/08/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn